Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Wykaz nieruchomości » Rok 2021

Rok 2021

09.04.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

 Świdnicka 14

l. mieszkalny nr 5

 519

 Śródmieście 3

H.Sienkiewicza 31

l. mieszkalny nr 5

410/37

Śródmieście 3

Plac J.Pawła II  5

l. mieszkalny nr 4

397/30

Śródmieście 3

Jana Mikulicza 16

l. mieszkalny nr 5

277/1

Pełcznica 2

Sienna 3

l. mieszkalny nr 4

624/3

Ciernie 4

Wałbrzyska 40

l. mieszkalny nr 7

749/4

Śródmieście 3

3 Maja 7

l. mieszkalny nr 6

352/3

Pełcznica 1

Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 09.04.2021 07:52:29
Opublikował Maciej Pawlak 09.04.2021 07:52:29
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 09.04.2021 07:52:29

2021-03-12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Zamkowa 8

lokal mieszkalny nr 2

255/25

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  Treść wykazu

Wprowadził Administrator 12.03.2021 09:04:54
Opublikował Administrator 12.03.2021 09:04:54
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 12.03.2021 09:04:54
Zaktualizował Administrator 12.03.2021 09:05:52
2021-03-05

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:

- w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 25

l. mieszkalny nr 1

312/14

Pełcznica 2

Młynarska 24

l. mieszkalny nr 7

16/24

Śródmieście 3

Młynarska 26

l. mieszkalny nr 3

16/26

Śródmieście 3

- w trybie przetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Stanisława Moniuszki 3

lokal mieszkalny nr 6

573

Pełcznica 2

marsz. Józefa Piłsudskiego 4A

lokal mieszkalny nr 5

431/44

Śródmieście 3

  Treść wykazu (bezprzetargowy)

  Treść wykazu (przetargowy)

Wprowadził Administrator 05.03.2021 09:02:52
Opublikował Administrator 05.03.2021 09:02:52
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.03.2021 09:02:52
Zaktualizował Administrator 05.03.2021 09:03:06

2021-02-26

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, położonej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, stanowiącej własność Gminy Świebodzice:

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

SW1S/00057862/0

2/3

Stary Jaworów

0,2343 ha

  Treść wykazu

Wprowadził Administrator 26.02.2021 11:10:00
Opublikował Administrator 26.02.2021 11:10:00
Odpowiedzialny za treść Natalia Dżalik-Macura 26.02.2021 11:10:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2021 11:10:37

2021.02.26

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE iinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich 5 

Sprzedaż części wspólnych budynku

420/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 26.02.2021 08:28:46
Opublikował Maciej Pawlak 26.02.2021 08:28:46
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 26.02.2021 08:28:46

2021.02.19

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Strzegomska 36
lokal użytkowy nr 1
606/2
Ciernie 4
Zwycięstwa 14
lokal użytkowy nr 1
210
Śródmieście 3

  
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jeleniogórska 8
części wspólne nieruchomości
udział 86/10000
361/1
Pełcznica 1
Ofiar Oświęcimskich 20
części wspólne nieruchomości
udział 156/10000
349/3
Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 19.02.2021 14:51:58
Opublikował Maciej Pawlak 19.02.2021 14:51:58
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 19.02.2021 14:51:58
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.02.2021 14:52:35

2021.02.19

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Kolejowa nr 4

l.mieszkalny nr 3

197

Śródmieście 3

Towarowa nr 11

l.mieszkalny nr  9

48/10

Śródmieście  3

Wł.Sikorskiego nr 10

l.mieszkalny nr 7

431/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 19.02.2021 08:28:05
Opublikował Maciej Pawlak 19.02.2021 08:28:05
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 19.02.2021 08:28:05

 

2021.02.12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:
 

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość zabudowana

198/15

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Administrator 12.02.2021 12:43:03
Opublikował Administrator 12.02.2021 12:43:03
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 12.02.2021 12:43:03

2021.02.12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Zamkowa nr 20

l.mieszkalny nr 1

255/23

Pełcznica  2

Zamkowa nr 13

l.mieszkalny nr 5

258/18

Pełcznica  2

Zamkowa nr 13

l.mieszkalny nr 3

258/18

 Pełcznica  2

Wałbrzyska nr 40

l.mieszkalny nr 9

749/4

Śródmieście 3

Pl.Jana Pawła II nr7

l.mieszkalny nr 2

397/1

Śródmieście 3

Wolności  nr 19

l.mieszkalny nr 9

298/1

 Śródmieście 3

Aleje Lipowe 23

Sprzedaż części wspólnych budynku

265

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 12.02.2021 08:17:07
Opublikował Maciej Pawlak 12.02.2021 08:17:07
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 12.02.2021 08:17:07

 

2021.02.05

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

555/4

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Administrator 05.02.2021 08:52:06
Opublikował Administrator 05.02.2021 08:52:06
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 05.02.2021 08:52:06

 

29.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży:

-  w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich

Nieruchomość zabudowana

330/2

Pełcznica 2

-  w trybie przetargowym

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia

(w ha)

Obręb

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

286/14

0,5332

Pełcznica 1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

285/2

0,3029

Pełcznica 1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

52/2

0,5262

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Administrator 29.01.2021 11:22:59
Opublikował Administrator 29.01.2021 11:22:59
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 29.01.2021 11:22:59

22.01.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:
  • w trybie przetargowym
Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Stefana Żeromskiego
4-4A(brama nr 4)
Lokal mieszkalny nr 4
397/16
Śródmieście 3
 
  • w trybie bezprzetargowym
Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Ofiar Oświęcimskich 4
Lokal mieszkalny nr 3
331/5
Pełcznica2
Świdnicka 9
Lokal mieszkalny nr 9
314/1
Śródmieście 3
Strzegomska 28
Lokal mieszkalny nr 2
39/1
Śródmieście 3
Zamkowa 8
Lokal mieszkalny nr 9
255/25
Pełcznica 2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 22.01.2021 09:19:46
Opublikował Maciej Pawlak 22.01.2021 09:19:46
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 22.01.2021 09:19:46

 


15.01.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Zwycięstwa

Nieruchomość zabudowana

216/14

Śródmieście 3

 

Władysława Sikorskiego

Nieruchomość zabudowana

427/4

Pełcznica 2

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.01.2021 11:13:39
Opublikował Maciej Pawlak 15.01.2021 11:13:39
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 15.01.2021 11:13:39
Zaktualizował Maciej Pawlak 15.01.2021 11:15:10

15.01.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, położonej na terenie miasta Świebodzice, stanowiącej własność Gminy Świebodzice

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(w ha)

SW1S/00019830/9

cz. 639

0003 Śródmieście 3

0,0705

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.01.2021 08:19:06
Opublikował Maciej Pawlak 15.01.2021 08:19:06
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 15.01.2021 08:19:06

 


12.01.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice przeznaczonych w najem do oddania w drodze przetargowej, na czas nieoznaczony, położonych na terenie miasta 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(w ha)

SW1S/00019774/8

355/28

Śródmieście 3

14,12 m2

SW1S/00019647/9 

522/22

Śródmieście 3

16,17 m2

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 12.01.2021 16:04:10
Opublikował Maciej Pawlak 12.01.2021 16:04:10
Odpowiedzialny za treść Roksana Bartnikowska 12.01.2021 16:04:10
Zaktualizował Maciej Pawlak 02.02.2021 09:41:12
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.