Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Wykaz nieruchomości » Rok 2021

Rok 2021

24.12.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do:
- oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat:
Lp.
Nr księgi wieczystej
Nr działki
Powierzchnia
(w ha)
Obręb
1.
SW1S/00019699/8
cz. 524/6
0,0329
Pełcznica 2
2.
SW1S/00015404/6
cz. 523/1
0,0073
Pełcznica 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sprzedaży w trybie przetargowym:
 
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Powierzchnia
(w ha)
Obręb
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
207/4
0,0180
Ciernie 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Na 24.12.2021
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 23.12.2021 09:00:51
Opublikował Maciej Pawlak 23.12.2021 09:00:51
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 23.12.2021 09:00:51
24.12.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Juliusza Słowackiego 3
l.mieszkalny 5
418/40
Śródmieście 3
Towarowa 13
l.mieszkalny 7
48/14
Śródmieście 3
Henryka Sienkiewicza 24
l.mieszkalny 3
350/22
Śródmieście 3
Kolejowa 4
l.mieszkalny 2
197
Śródmieście 3
Szkolna 3
l.mieszkalny 4
342/7
Śródmieście 3
Władysława Sikorskiego 10
l.mieszkalny 3
431/1
Pełcznica 2
Wałbrzyska 23 A
l.mieszkalny 6
730/2
Śródmieście 3
Szkolna 21
l.mieszkalny 2
340/3
Śródmieście 3
Bolesława Prusa 22
l.mieszkalny 4
345/21
Śródmieście 3
 
   
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z pózn.zmianami), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości   w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  Na 24.12.2021
 
       Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 10.01.2022 08:36:05
Opublikował Maciej Pawlak 10.01.2022 08:36:05
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 10.01.2022 08:36:05
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.01.2022 08:37:19
26.11.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 22

l.mieszkalny 7

361/17, 361/18

Pełcznica 1

Plac Jana Pawła II 5

l.mieszkalny 2

397/30

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
 Na 26.11.2021
       Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 26.11.2021 10:17:23
Opublikował Maciej Pawlak 26.11.2021 10:17:23
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 26.11.2021 10:17:23
Zaktualizował Maciej Pawlak 26.11.2021 10:17:36
19.11.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:
·       w trybie bezprzetargowym
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Młynarska 3
l.mieszkalny 1
350/39
Śródmieście 3
Henryka Sienkiewicza 15A
l.mieszkalny 2
418/56
Śródmieście 3
Towarowa 11
l.mieszkalny 1
48/10
Śródmieście 3
Towarowa 11
l.mieszkalny 6
48/10
Śródmieście 3
Henryka Sienkiewicza 35
udział 5460/10000 w nieruchomości przyległej
410/27
Śródmieście 3
Świdnicka 14
l.mieszkalny 2
519
Śródmieście 3
Wałbrzyska 16
l. mieszkalny 2
501/6
Śródmieście 3
 ·       w trybie przetargowym
   w trybie przetargowy
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Kolejowa 30
l. mieszkalny 2
174
Śródmieście 3
Mikołaja Kopernika 4A
l. mieszkalny 2
418/62
Śródmieście 3
Ciernie 168
l. mieszkalny 1
600/1
Ciernie 4
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1899), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
       Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 19.11.2021 09:42:45
Opublikował Maciej Pawlak 19.11.2021 09:42:45
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 19.11.2021 09:42:45
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.11.2021 09:57:00
22.10.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 22

l. mieszkalny 7

361/17

Pełcznica 1

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

l. mieszkalny 3

497

Śródmieście 3

Wałbrzyska 15

l. mieszkalny 5

530/9

Śródmieście 3

Juliusza Słowackiego 3

l. mieszkalny 4

418/40

Śródmieście 3

Bolesława Prusa 10

l. mieszkalny 6

373/91

Śródmieście 3

Świdnicka 2

części wspólne – udział 254/10000

515/7

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

       Pliki do pobrania:

 
Wprowadził Maciej Pawlak 22.10.2021 11:30:28
Opublikował Maciej Pawlak 22.10.2021 11:30:28
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 22.10.2021 11:30:28
08.10.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:
 
 
Ulica
 
 
Nieruchomość
 
 
Nr działki
 
 
Obręb
 
Świdnicka 48
części wspólne
udział 20/10000
641/1
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 08.10.2021 10:06:43
Opublikował Maciej Pawlak 08.10.2021 10:06:43
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 08.10.2021 10:06:43
Zaktualizował Maciej Pawlak 08.10.2021 10:07:47
04.10.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Aleje Lipowe 11

lokal mieszkalny nr 1

278/11

Śródmieście 3

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 04.10.2021 12:22:12
Opublikował Administrator 04.10.2021 12:22:12
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 04.10.2021 12:22:12
24.09.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
 
Ulica
 
 
Nieruchomość 
 
 
Nr działki
 
 
Obręb
 
Świdnicka 17
l. mieszkalny 2
321/30
Śródmieście 3
Kazimierza Pułaskiego 31
l. mieszkalny 1
Nr KW:
SW1S/00085408/5
692
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 24.09.2021 12:56:38
Opublikował Maciej Pawlak 24.09.2021 12:56:38
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 24.09.2021 12:56:38
17.09.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,   ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
 
Ulica
 
 
Nieruchomość 
 
 
Nr działki
 
 
Obręb
 
Rynek nr 9
l. mieszkalny 4
418/48
Śródmieście 3
Kolejowa 3-3A klatka 3 A
l. mieszkalny 3
329
Śródmieście 3
Plac Jana Pawła II 5
Sprzedaż części wspólnych nieruchomości
397/30
Śródmieście 3
Kolejowa 7B
l. mieszkalny
307/2
Śródmieście 3
Wałbrzyska 25
l. mieszkalny 5
730/16
Śródmieście 3
Marii Skłodowskiej-Curie 4
l. mieszkalny 7
557/1
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 17.09.2021 10:38:02
Opublikował Maciej Pawlak 17.09.2021 10:38:02
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 17.09.2021 10:38:02
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.09.2021 10:40:47
10.09.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice, 
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice.
Wykazem objęta została nieruchomość niezabudowana w obrębie Ciernie 4 miasta Świebodzice, o numerze geodezyjnym 267/1, o powierzchni 0,0528 ha.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 10.09.2021 12:31:15
Opublikował Administrator 10.09.2021 12:31:15
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 10.09.2021 12:31:15
03.09.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
 informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Graniczna nr 22

l. mieszkalny

635

Ciernie 4

Henryka Sienkiewicza 35

l. mieszkalny

410/27 , 357

Śródmieście 3

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Administrator 03.09.2021 07:53:23
Opublikował Administrator 03.09.2021 07:53:23
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 03.09.2021 07:53:23
28.08.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
 informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Młynarska 13

lokal mieszkalny nr 2

346/3

Śródmieście 3

Sienna 1

lokal mieszkalny nr 3

626/1

Ciernie 4

Młynarska 7

lokal mieszkalny nr 5

350/35

Śródmieście 3

Ciernie 168

części wspólne

udział 466/10000

600/1

Ciernie 4

Ciernie 168

części wspólne

udział 474/10000

600/1

Ciernie 4

Kolejowa 21

lokal mieszkalny nr 9

224/13

Śródmieście 3

Środkowa 2

lokal inny niż mieszkalny nr 7

608/1

Ciernie 4

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Administrator 27.08.2021 10:20:19
Opublikował Administrator 27.08.2021 10:20:19
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 27.08.2021 10:20:19
20.08.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
 informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wałbrzyska nr 40

l. mieszkalny

749/4

Śródmieście 3

Strzegomska nr 37A

l. mieszkalny 7

5/3

Śródmieście 3

Młynarska nr 7

l. mieszkalny 5

350/35

Śródmieście 3

Graniczna nr 22

l. mieszkalny 4

635

Ciernie 4

Aleje Lipowe 11

l. mieszkalny 1

278/11

Śródmieście 3

Browarowa 1

l. mieszkalny 6

539

Śródmieście 3

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 234), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Administrator 20.08.2021 09:38:21
Opublikował Administrator 20.08.2021 09:38:21
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 20.08.2021 09:38:21

30.07.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonych na terenie miasta Świebodzice, stanowiących własność Gminy Świebodzice:

Lp.
Nr księgi wieczystej
Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
1.
SW1S/00014073/9
566
0002 Pełcznica 2
0,0660
2.
SW1S/00043999/8
cz. 281/7
0001 Pełcznica 1
0,0300
3.
SW1S/00060839/4
SW1S/00016238/8
130,131,138,191,192,
202 
0001 Pełcznica 1
13,6108
4.
SW1S/00019844/0
SW1S/00019704/7
443, 446/1, 446/5
445/1, 445/3
0005 Ciernie 5
0,8591
5.
  SW1S/00019830/9
673
0003 Śródmieście 3
0,0315
6.
SW1S/00019842/6
530 
0001 Pełcznica 1
2,9469
7.
  SW1S/00019723/6
  SW1S/00019699/8
443/1, 449/1
469/5
0002 Pełcznica 2
 
0,0405
8.
  SW1S/00060930/2
200
0001 Pełcznica 1
0,6722
9.
  SW1S/00059166/5
44, 712
0004 Ciernie 4
2,7847
10.
SW1S/00019830/9
755/1
0003 Śródmieście 3
0,8330
11.
SW1S/00059166/5
cz. 564
0004 Ciernie 4
0,1800
12.
  SW1S/00019841/9
  SW1S/00026434/5
22, 85, 88/2, 294/5,
295, 299/5, 341
0002 Pełcznica 2
 
8,7218
13.
SW1S/00019783/4
SW1S/00019830/9
636/17
637
0003 Śródmieście 3
 
2,1484
14.
SW1S/00060839/4
SW1S/00060840/4
SW1S/00060930/2
139,
149,
166/2, 220
0001 Pełcznica 1
 
7,2061
 
15.
SW1S/00019842/6
50/2, 54, cz. 531/3, 114, 115
0001 Pełcznica 1
8,3728
16.
SW1S/00019638/0
cz. 671
0003 Śródmieście 3
0,0710
17.
SW1S/00039363/0
529/2
0001 Pełcznica 1
1,3868
18.
SW1S/00019843/3
SW1S/00059166/5
25, 27, 28, 40, 174, 175,176, 177, 178, 557, 558, 560, 31
0004 Ciernie 4
9,0111
19.
SW1S/00076612/2
42
0001 Pełcznica 1
1,4061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Wprowadził Administrator 30.07.2021 09:32:21
Opublikował Administrator 30.07.2021 09:32:21
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 30.07.2021 09:32:21
Zaktualizował Maciej Pawlak 30.07.2021 10:19:27
23.07.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Strzelecka 6

lokal mieszkalny nr 5

505/26

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.    z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:

Wprowadził Maciej Pawlak 23.07.2021 08:49:44
Opublikował Maciej Pawlak 23.07.2021 08:49:44
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 23.07.2021 08:49:44
16.07.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonej na terenie miasta Świebodzice, stanowiącej własność Gminy Świebodzice
 

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Obręb

Powierzchnia

(w ha)

SW1S/00019843/3

cz. 564

0004 Ciernie 4

0,3500


Pliki do pobrania:
Wprowadził Maciej Pawlak 16.07.2021 09:46:09
Opublikował Maciej Pawlak 16.07.2021 09:46:09
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 16.07.2021 09:46:09
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.07.2021 14:05:33
16.07.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

                Sienna nr 1

Lokal mieszkalny nr 3

624/3

Ciernie 4

Pliki do pobrania:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 16.07.2021 08:10:28
Opublikował Maciej Pawlak 16.07.2021 08:10:28
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 16.07.2021 08:10:28
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.07.2021 08:11:58
09.07.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice.
Wykazem objęte zostały nieruchomości niezabudowane w obrębie Śródmieście 003 miasta Świebodzice:
1) nr 483/42 o powierzchni 0,0038 ha,
2) nr 483/43 o powierzchni 0,0038 ha,
3) nr 483/44 o powierzchni 0,0045 ha,
4) nr 483/45 o powierzchni 0,0047 ha,
5) nr 483/46 o powierzchni 0,0043 ha.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
Wprowadził Administrator 09.07.2021 09:37:31
Opublikował Administrator 09.07.2021 09:37:31
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 09.07.2021 09:37:31

09.07.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:

  • w trybie przetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Strzegomska 28

lokal mieszkalny nr 4

39/1

Śródmieście 3

Ofiar Oświęcimskich 48

lokal mieszkalny nr 2

377/1

Pełcznica 2

  • w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wolności 41

lokal mieszkalny nr 9

202

Śródmieście 3

Browarowa 1

lokal mieszkalny nr 4

539

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
Wprowadził Maciej Pawlak 09.07.2021 09:26:15
Opublikował Maciej Pawlak 09.07.2021 09:26:15
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 09.07.2021 09:26:15
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.07.2021 09:47:18
25.06.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Kolejowa nr 16

l. mieszkalny nr 7

191

Śródmieście 3

Bolesława Prusa nr 26

l. mieszkalny nr 7

345/23

Śródmieście 3

Of. Oświęcimskich nr 11

l. mieszkalny  nr 7

417/1

Pełcznica 2

 
Pliki do pobrania:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 25.06.2021 09:05:50
Opublikował Maciej Pawlak 25.06.2021 09:05:50
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 25.06.2021 09:05:50
Zaktualizował Maciej Pawlak 25.06.2021 09:09:16

2021.05.28
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

876/29, 866/46

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
Wprowadził Administrator 28.05.2021 09:33:16
Opublikował Administrator 28.05.2021 09:33:16
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 28.05.2021 09:33:16
Zaktualizował Administrator 28.05.2021 09:34:10
28.05.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich 5

l. mieszkalny nr 2

420/1

Pełcznica 2

Wałbrzyska 5

l. mieszkalny nr 5

527/4

Śródmieście 3

Graniczna 22

l. mieszkalny  nr 3

635

Ciernie 4

Biskupa Ignacego Krasickiego 10

l. mieszkalny nr 3

22/3

Śródmieście 3

 
Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 28.05.2021 08:02:14
Opublikował Maciej Pawlak 28.05.2021 08:02:14
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 28.05.2021 08:02:14
21.05.2021r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice:
  • przeznaczonych do sprzedaży:
w trybie bezprzetargowym
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
marsz. Józefa Piłsudskiego 4A
lokal mieszkalny nr 7
431/44
Śródmieście 3
w trybie przetargowym
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Rynek 3
lokal mieszkalny nr 3
384/1
  Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
  • przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej:
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia
(ha)
wg KW
wg katastru nieruchomości
nr działki/obręb ewidencyjny
SW1S/00065873/9
cz. 542/7, obręb Śródmieście 3,
ul. Św. Ojca Pio
0,0001
SW1S/00019699/8
cz. 436/1, obręb Pełcznica 2,
ul. Władysława Sikorskiego
0,0001
SW1S/00015046/8
cz. 550, obręb Pełcznica 1,
ul. Mieszka Starego
0,0001
SW1S/00044000/6
cz. 69/38, obręb Śródmieście 3,
ul. Spokojna
0,0001

Pliki do pobrania:


 

Wprowadził Maciej Pawlak 21.05.2021 09:52:37
Opublikował Maciej Pawlak 21.05.2021 09:52:37
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 21.05.2021 09:52:37
Zaktualizował Maciej Pawlak 21.05.2021 10:12:19
14.05.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Plac Jana Pawła II 1

Lokal mieszkalny 6

432

Śródmieście 3

Ofiar Oświęcimskich 54

Lokal mieszkalny 4 

406/1

Pełcznica 2

Młynarska 22

Lokal mieszkalny 6 

16/22

Śródmieście 3

Ofiar Oświęcimskich 5

Sprzedaż cześci wspólnych budynku

420/1

Pełcznica 2

 
Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 14.05.2021 10:11:49
Opublikował Maciej Pawlak 14.05.2021 10:11:49
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 14.05.2021 10:11:49
07.05.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany:

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

Nieruchomość niezabudowana

555/4

288/6

Pełcznica 1

Pełcznica 1

 
Pliki do pobrania:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 07.05.2021 09:41:33
Opublikował Maciej Pawlak 07.05.2021 09:41:33
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 07.05.2021 09:41:33

2021-04-30
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Zwycięstwa 20

lokal mieszkalny nr 8

213

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  Treść wykazu

Wprowadził Administrator 30.04.2021 09:17:37
Opublikował Administrator 30.04.2021 09:17:37
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 30.04.2021 09:17:37
Zaktualizował Administrator 30.04.2021 09:17:52
23.04.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Środkowa nr 3

1.mieszkalny nr 2

608/3

Ciernie 4

Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 23.04.2021 10:35:28
Opublikował Maciej Pawlak 23.04.2021 10:35:28
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 23.04.2021 10:35:28
16.04.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Strzegomska 37

l. mieszkalny  nr 2

6

Śródmieście 3

Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 A

l. mieszkalny nr 6

431/44

Śródmieście 3

Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 16.04.2021 07:41:44
Opublikował Maciej Pawlak 16.04.2021 07:41:44
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 16.04.2021 07:41:44
09.04.2021r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

 Świdnicka 14

l. mieszkalny nr 5

 519

 Śródmieście 3

H.Sienkiewicza 31

l. mieszkalny nr 5

410/37

Śródmieście 3

Plac J.Pawła II  5

l. mieszkalny nr 4

397/30

Śródmieście 3

Jana Mikulicza 16

l. mieszkalny nr 5

277/1

Pełcznica 2

Sienna 3

l. mieszkalny nr 4

624/3

Ciernie 4

Wałbrzyska 40

l. mieszkalny nr 7

749/4

Śródmieście 3

3 Maja 7

l. mieszkalny nr 6

352/3

Pełcznica 1

Pliki do pobrania:
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 09.04.2021 07:52:29
Opublikował Maciej Pawlak 09.04.2021 07:52:29
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 09.04.2021 07:52:29

2021-03-12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Zamkowa 8

lokal mieszkalny nr 2

255/25

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  Treść wykazu

Wprowadził Administrator 12.03.2021 09:04:54
Opublikował Administrator 12.03.2021 09:04:54
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 12.03.2021 09:04:54
Zaktualizował Administrator 12.03.2021 09:05:52
2021-03-05

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:

- w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 25

l. mieszkalny nr 1

312/14

Pełcznica 2

Młynarska 24

l. mieszkalny nr 7

16/24

Śródmieście 3

Młynarska 26

l. mieszkalny nr 3

16/26

Śródmieście 3

- w trybie przetargowym

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Stanisława Moniuszki 3

lokal mieszkalny nr 6

573

Pełcznica 2

marsz. Józefa Piłsudskiego 4A

lokal mieszkalny nr 5

431/44

Śródmieście 3

  Treść wykazu (bezprzetargowy)

  Treść wykazu (przetargowy)

Wprowadził Administrator 05.03.2021 09:02:52
Opublikował Administrator 05.03.2021 09:02:52
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.03.2021 09:02:52
Zaktualizował Administrator 05.03.2021 09:03:06

2021-02-26

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony do 3 lat, położonej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, stanowiącej własność Gminy Świebodzice:

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

SW1S/00057862/0

2/3

Stary Jaworów

0,2343 ha

  Treść wykazu

Wprowadził Administrator 26.02.2021 11:10:00
Opublikował Administrator 26.02.2021 11:10:00
Odpowiedzialny za treść Natalia Dżalik-Macura 26.02.2021 11:10:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2021 11:10:37

2021.02.26

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE iinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich 5 

Sprzedaż części wspólnych budynku

420/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 26.02.2021 08:28:46
Opublikował Maciej Pawlak 26.02.2021 08:28:46
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 26.02.2021 08:28:46

2021.02.19

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Strzegomska 36
lokal użytkowy nr 1
606/2
Ciernie 4
Zwycięstwa 14
lokal użytkowy nr 1
210
Śródmieście 3

  
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jeleniogórska 8
części wspólne nieruchomości
udział 86/10000
361/1
Pełcznica 1
Ofiar Oświęcimskich 20
części wspólne nieruchomości
udział 156/10000
349/3
Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 19.02.2021 14:51:58
Opublikował Maciej Pawlak 19.02.2021 14:51:58
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 19.02.2021 14:51:58
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.02.2021 14:52:35

2021.02.19

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Kolejowa nr 4

l.mieszkalny nr 3

197

Śródmieście 3

Towarowa nr 11

l.mieszkalny nr  9

48/10

Śródmieście  3

Wł.Sikorskiego nr 10

l.mieszkalny nr 7

431/1

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 19.02.2021 08:28:05
Opublikował Maciej Pawlak 19.02.2021 08:28:05
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 19.02.2021 08:28:05

 

2021.02.12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:
 

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość zabudowana

198/15

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Administrator 12.02.2021 12:43:03
Opublikował Administrator 12.02.2021 12:43:03
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 12.02.2021 12:43:03

2021.02.12

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Zamkowa nr 20

l.mieszkalny nr 1

255/23

Pełcznica  2

Zamkowa nr 13

l.mieszkalny nr 5

258/18

Pełcznica  2

Zamkowa nr 13

l.mieszkalny nr 3

258/18

 Pełcznica  2

Wałbrzyska nr 40

l.mieszkalny nr 9

749/4

Śródmieście 3

Pl.Jana Pawła II nr7

l.mieszkalny nr 2

397/1

Śródmieście 3

Wolności  nr 19

l.mieszkalny nr 9

298/1

 Śródmieście 3

Aleje Lipowe 23

Sprzedaż części wspólnych budynku

265

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 12.02.2021 08:17:07
Opublikował Maciej Pawlak 12.02.2021 08:17:07
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 12.02.2021 08:17:07

 

2021.02.05

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obrę