Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Wykaz nieruchomości » Rok 2022

Rok 2022

04.11.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:

w trybie bezprzetargowym
 
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Marii Skłodowskiej-Curie 4
lokal mieszkalny nr 6
557/1
Śródmieście 3
Ofiar Oświęcimskich 29
lokal mieszkalny nr 10
409/1
Pełcznica 2
Stawowa 1
lokal mieszkalny nr 1
204
Śródmieście 3
Młynarska 1
udział Gminy we współwłasności nieruchomości
w wysokości 440/10000
350/18
Śródmieście 3

w trybie przetargowym
 
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Henryka Sienkiewicza 24
lokal inny niż mieszkalny nr 4
350/22
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 04.11.2022 09:20:56
Opublikował Administrator 04.11.2022 09:20:56
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 04.11.2022 09:20:56
Zaktualizował Administrator 04.11.2022 09:23:38
21.10.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Wolności 15
l. mieszkalny nr 1
295/11
Śródmieście 3
Bpa Ignacego Krasickiego 26
l. mieszkalny nr  9
16/14
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 Na 21.10.2022
 
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 21.10.2022 07:54:39
Opublikował Maciej Pawlak 21.10.2022 07:54:39
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 21.10.2022 07:54:39
14.10.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Leśna 4
l. mieszkalny 8
570/1
Pełcznica 2
 
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Powierzchnia (ha)
Obręb
gruntowa niezabudowana
316/4
0,0349
Pełcznica 2
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 14.10.2022 10:27:12
Opublikował Maciej Pawlak 14.10.2022 10:27:12
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 14.10.2022 10:27:12
Zaktualizował Maciej Pawlak 14.10.2022 10:29:11
30.09.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 8

lokal mieszkalny nr 2

361/1

Pełcznica 1

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 30.09.2022 11:35:24
Opublikował Administrator 30.09.2022 11:35:24
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 30.09.2022 11:35:24
23.09.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Ciernie 168

l. mieszkalny nr 3

600/1

Ciernie 4

Zwycięstwa 22

l. mieszkalny nr 1

216/1

Śródmieście 3

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na 23.09.2022 r.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 23.09.2022 11:04:56
Opublikował Administrator 23.09.2022 11:04:56
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 23.09.2022 11:04:56
16.09.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 • w trybie bezprzetargowym
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Wolności 15
l. mieszkalny nr 1
295/11
Śródmieście 3
Wałbrzyska 10
l. mieszkalny nr 5
431/50
Śródmieście 3
Aleje Lipowe 9
l. mieszkalny nr 4
278/2
Śródmieście 3
Wałbrzyska 5
l. mieszkalny nr 5
527/4
Śródmieście 3
Henryka Sienkiewicza 22
l. mieszkalny nr 4
350/16
Śródmieście 3
Szkolna 23
l. mieszkalny nr 1
340/14
Śródmieście 3
Środkowa 2
części wspólne
udział 94/10000
608/1
Ciernie 4
Środkowa 2
części wspólne
udział 27/10000
608/1
Ciernie 4
 • w trybie przetargowym
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Strzegomska 36
lokal użytkowy nr L1
606/2
Ciernie 4
Młynarska 27
lokal użytkowy nr L2
+ udział 1734/10000
333/5
333/13
Śródmieście 3
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości   w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 16.09.2022 09:37:34
Opublikował Maciej Pawlak 16.09.2022 09:37:34
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 16.09.2022 09:37:34
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.09.2022 09:38:23
02.09.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wolności 41

l. mieszkalny nr 2

202

Śródmieście 3

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny nr 16

281

Śródmieście 3

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości   w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 02.09.2022 09:32:52
Opublikował Administrator 02.09.2022 09:32:52
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 02.09.2022 09:32:52
19.08.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

Informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym:

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Powierzchnia
(w ha)
Obręb
gruntowa niezabudowana
530/2,
udział 1/3 w 530/1
0,0987
0,0998
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/3,
udział 1/3 w 530/1
0,1045
0,0998
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/4,
udział 1/3 w 530/1
0,1033
0,0998
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/7,
udział 1/14 w 530/6
0,1026
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/8,
udział 1/14 w 530/6
0,0935
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/9,
udział 1/14 w 530/6
0,0944
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/10,
udział 1/14 w 530/6
0,0944
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/11,
udział 1/14 w 530/6
0,0941
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/12,
udział 1/14 w 530/6
0,0938
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/13,
udział 1/14 w 530/6
0,0950
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/14,
udział 1/14 w 530/6
0,1031
0,2203
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/17,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,1022
0,2203
0,1450
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/18,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,1049
0,2203
0,1450
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/19,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,1039
0,2203
0,1450
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/20,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,1016
0,2203
0,1450
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/21,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,1016
0,2203
0,1450
Pełcznica 1
gruntowa niezabudowana
530/22,
udział 1/14 w 530/6,
udział 1/6 w 530/16
0,0909
0,2203
0,1450
Pełcznica 1

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 19.08.2022 09:49:47
Opublikował Administrator 19.08.2022 09:49:47
Odpowiedzialny za treść Sylwia Niedzwiecka 19.08.2022 09:49:47
19.08.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Władysława Sikorskiego 8

lokal mieszkalny 14

433/1

Pełcznica 2

Piaskowa 11 a

 lokal mieszkalny 2

2/34

Śródmieście 3

Kolejowa 1

 lokal mieszkalny 10

321/32

Śródmieście 3

Wiejska 28

  lokal mieszkalny 6

436

Śródmieście 3

Osiedle Sudeckie 3F

l. mieszkalny 17

70

Śródmieście 3

Osiedle Sudeckie 3F

  lokal mieszkalny 5

70

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 22.08.2022 07:48:23
Opublikował Maciej Pawlak 22.08.2022 07:48:23
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 22.08.2022 07:48:23
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.08.2022 07:51:44
29.07.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

Informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym:

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Powierzchnia
(w ha)
Obręb
gruntowa niezabudowana
203/8
0,5408
Pełcznica 2

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 29.07.2022 10:37:59
Opublikował Administrator 29.07.2022 10:37:59
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 29.07.2022 10:37:59
29.07.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

Informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonych na terenie miasta Świebodzice, stanowiących własność Gminy Świebodzice:

Nr księgi wieczystej
Nr działek
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
SW1S/00019830/9
675
0003 Śródmieście 3
0,0968
SW1S/00019709/2
cz. 67
0003 Śródmieście 3
0,2400
SW1S/00019729/8 SW1S/00019841/9
57
58, 52/4, 59
0002 Pełcznica 2
1,0680
SW1S/00019841/9
cz. 203/7
0002 Pełcznica 2
0,0220
SW1S/00019831/6
cz. 698/6
0003 Śródmieście 3
0,8500
SW1S/00019834/7
cz. 758/1
0003 Śródmieście 3
0,1128
  SW1S/00019844/0
144
0005 Ciernie 5
1,0287
  SW1S/00019841/9
134
0002 Pełcznica 2
0,5645
  SW1S/00019844/0
511
0005 Ciernie 5
0,4617
  SW1S/00019843/3
cz. 564
0004 Ciernie 4
0,1200
  SW1S/00019674/7
cz. 401
0003 Śródmieście 3
0,0084

 

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 29.07.2022 08:47:15
Opublikował Administrator 29.07.2022 08:47:15
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 29.07.2022 08:47:15
Zaktualizował Administrator 29.07.2022 08:48:52
29.07.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

Informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży:
• w trybie bezprzetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Ciernie 157

lokal mieszkalny nr 2

537/4

Ciernie 4

• w trybie przetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Osiedle WSK 2

lokal mieszkalny nr 6

217

Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 

 

Wprowadził Administrator 29.07.2022 08:35:12
Opublikował Administrator 29.07.2022 08:35:12
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 29.07.2022 08:35:12
Zaktualizował Administrator 29.07.2022 08:35:57
22.07.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Strzelecka

Nieruchomość zabudowana

491/34, 491/35, 491/37, 491/38, 1121/1

Śródmieście 3


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 22.07.2022 08:41:38
Opublikował Maciej Pawlak 22.07.2022 08:41:38
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 22.07.2022 08:41:38
15.07.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Bpa Ignacego Krasickiego 12A

l. mieszkalny nr 4

20/3

Śródmieście 3

 

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość gruntowa zabudowana

544/24

Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.07.2022 08:21:20
Opublikował Maciej Pawlak 15.07.2022 08:21:20
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 15.07.2022 08:21:20
24.06.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość zabudowana

502/6

Śródmieście 3

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 24.06.2022 09:29:45
Opublikował Maciej Pawlak 24.06.2022 09:29:45
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 24.06.2022 09:29:45
17.06.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Henryka Sienkiewicza 14

lokal mieszkalny nr 4

350/3

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 17.06.2022 10:23:48
Opublikował Maciej Pawlak 17.06.2022 10:23:48
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 17.06.2022 10:23:48
10.06.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Jeleniogórska 18

lokal mieszkalny 1

361/5

Pełcznica 1

Jeleniogórska 6

 lokal mieszkalny 3

361/13

Pełcznica 1

Jeleniogórska 12

 lokal mieszkalny 3

361/9

Pełcznica 1

Polna 4

  lokal mieszkalny 5

487/7

Śródmieście 3

Stefana Żeromskiego 23

 ------------------

373/30

Śródmieście 3


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 10.06.2022 07:35:43
Opublikował Maciej Pawlak 10.06.2022 07:35:43
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 10.06.2022 07:35:43
10.06.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

531/4, 533/3, 531/2, 109/17

Pełcznica 1

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 10.06.2022 09:00:28
Opublikował Maciej Pawlak 10.06.2022 09:00:28
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 10.06.2022 09:00:28
03.06.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży:

-  w trybie przetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Młynarska 20

l. mieszkalny 3

16/3

Śródmieście 3

-  w trybie bezprzetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

3 Maja 20

l. mieszkalny 2

477

Pełcznica 1

Łączna 5

   l. mieszkalny 3

364/3

Pełcznica 1

Wolności 35

   l. mieszkalny 3

199

Śródmieście 3


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 03.06.2022 09:19:43
Opublikował Maciej Pawlak 03.06.2022 09:19:43
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 03.06.2022 09:19:43
27.05.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Środkowa 3

lokal mieszkalny 1

608/3

Ciernie 4

AdamaMickiewicza 6

 lokal mieszkalny 5

527/32

Śródmieście 3

Zamkowa 30

 lokal mieszkalny 4

340/14

Śródmieście 3

Juliusza Słowackiego 5A

  lokal mieszkalny 5

418/6

Śródmieście 3


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 27.05.2022 07:38:35
Opublikował Maciej Pawlak 27.05.2022 07:38:35
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 27.05.2022 07:38:35
Zaktualizował Maciej Pawlak 27.05.2022 07:39:25
13.05.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonej do oddania w użyczenie:
 

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (w ha)

Obręb

1

SW1S/00019830/9

637

1,3064

0003 Śródmieście 3

 
Pliki do pobrania:
 
 
Wprowadził Administrator 13.05.2022 09:46:39
Opublikował Administrator 13.05.2022 09:46:39
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 13.05.2022 09:46:39
Zaktualizował Administrator 13.05.2022 09:47:30
6.05.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Charakter nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana

691/2, 691/9

Ciernie  5

Nieruchomość niezabudowana

691/3, 691/9

Ciernie  5

Nieruchomość niezabudowana

691/7, 691/9

Ciernie 5

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 06.05.2022 09:57:13
Opublikował Administrator 06.05.2022 09:57:13
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 06.05.2022 09:57:13
29.04.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży:

-  w trybie przetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Rynek 3

l. mieszkalny 3

384/1

Śródmieście 3

-  w trybie bezprzetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 12

281

Śródmieście 3

Zamkowa 30

   l. mieszkalny 2

255/39

Pełcznica 2

Zamkowa 30

   l. mieszkalny 3

255/39

Pełcznica 2

Stefana Żeromskiego 4-4A

   l. mieszkalny 2

397/16

Śródmieście 3

Mikołaja Kopernika 21

   l. mieszkalny 2

397/24

Śródmieście 3


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 29.04.2022 09:42:10
Opublikował Maciej Pawlak 29.04.2022 09:42:10
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 29.04.2022 09:42:10
08.04.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Kolejowa 16
l. mieszkalny 7
191
Śródmieście 3
Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
l. mieszkalny 9 431/22 Śródmieście 3
Swidnicka 9
l. mieszkalny 1
314/1
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 11.04.2022 08:47:15
Opublikował Maciej Pawlak 11.04.2022 08:47:15
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 11.04.2022 08:47:15
25.03.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: 
 
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość gruntowa
668/2
Ciernie 5
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 25.03.2022 08:57:21
Opublikował Maciej Pawlak 25.03.2022 08:57:21
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 25.03.2022 08:57:21
25.03.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 
Ulica
Nieruchomość 
Nr działki
Obręb
Wałbrzyska 12
l. mieszkalny 1
431/22
Śródmieście 3
Młynarska 1
l. mieszkalny 2
350/18
Śródmieście 3
Aleje Lipowe 1
l. mieszkalny 3
281
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 25.03.2022 08:44:55
Opublikował Maciej Pawlak 25.03.2022 08:44:55
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 25.03.2022 08:44:55

21.03.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do oddania  w użyczenie:
 

 

  Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

(w ha)

Obręb

SW1S/00028659/2

SW1S/00027985/9

SW1S/00019677/8

SW1S/00019678/5

SW1S/00030139/8

SW1S/00032760/4

SW1S/00015983/8

SW1S/00019676/1

SW1S/00080634/3

SW1S/00015985/2

165/1,166/1,

155/1,

156,159/1,170,167/2,167/1

163/1,164/1,

160/1,157/1,179/5,

175,

173,

171,172,

165/3,165/2

174

33,5455

0001

Pełcznica 1

Pliki do pobrania:

Treść wykazu 10/2022
 
Wprowadził Administrator 21.03.2022 14:32:09
Opublikował Administrator 21.03.2022 14:32:09
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 21.03.2022 14:32:09
Zaktualizował Administrator 21.03.2022 14:33:02
18.03.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Zamkowa 8

l. mieszkalny 1

255/25

Pełcznica 2

Jeleniogórska 28

l. mieszkalny 6

524

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:

 
Wprowadził Administrator 18.03.2022 11:32:06
Opublikował Administrator 18.03.2022 11:32:06
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 18.03.2022 11:32:06
11.03.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Spokojna 1 C 

l. mieszkalny nr 3

69/31

Śródmieście 3

Stawowa 5

l. mieszkalny nr 3

206

Śródmieście 3

Stawowa 5

l. mieszkalny nr 4

206

Śródmieście 3

Stefana Żeromskiego 7-9

l. mieszkalny nr 1

373/53

Śródmieście 3

Jeleniogórska 28

l. mieszkalny nr 1

524

Pełcznica 2

Stefana  Żeromskiego 23

l. mieszkalny nr 3

373/29

Śródmieście 3

Zamkowa 8

l. mieszkalny nr 1

255/25

Pełcznica 2

Aleje Lipowe 3

l. mieszkalny nr 1

280/21

Śródmieście 3

Świdnicka 16

l. mieszkalny nr 5

520

Śródmieście 3

Szkolna 3

l. mieszkalny nr 4

342/7

Śródmieście 3


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:

 
Wykaz na  11.03.2022 r
Wprowadził Maciej Pawlak 11.03.2022 08:42:54
Opublikował Maciej Pawlak 11.03.2022 08:42:54
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 11.03.2022 08:42:54
Zaktualizował Maciej Pawlak 11.03.2022 09:39:24
25.02.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Wolności 39

l. mieszkalny nr 6

201

Śródmieście 3

Bolesława Prusa 22

l. mieszkalny nr 22

345/21

Śródmieście 3

Henryka Sienkiewicza  17

l. mieszkalny nr 3

419

Śródmieście 3

Wałbrzyska 5A

l. mieszkalny nr 6

527/17

Śródmieście 3


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania:

 
Wykaz na  25.02.2022 r
Wprowadził Maciej Pawlak 25.02.2022 07:57:14
Opublikował Maciej Pawlak 25.02.2022 07:57:14
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 25.02.2022 07:57:14
11.02.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do:
 • oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat:

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (w ha)

Obręb

SW1S/00019843/3

cz. 564

0,2500

Ciernie 4

 • do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 7

281

Śródmieście 3

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 14

281

Śródmieście 3

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 10

281

Śródmieście 3

Kolejowa 12

l. mieszkalny 11

193

Śródmieście 3

Aleje Lipowe 1

l. mieszkalny 5

281

Śródmieście 3

 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 11.02.2022 09:12:34
Opublikował Administrator 11.02.2022 09:12:34
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 11.02.2022 09:12:34
04.02.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

 Henryka Sienkiewicza 29

l. mieszkalny nr 1

410/24

Śródmieście 3

Wałbrzyska 27

l. mieszkalny nr 5

730/4

Śródmieście 3

Marszałka Józefa Piłsudskiego 25

l. mieszkalny nr 2

484/14

Śródmieście 3

Jeleniogórska 5

l. mieszkalny nr 2

327/6

Pełcznica 2


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 04.02.2022 08:19:20
Opublikował Maciej Pawlak 04.02.2022 08:19:20
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 04.02.2022 08:19:20
21.01.2022r.
Burmistrz Miasta Świebodzice,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość 

Nr działki

Obręb

Kolejowa 3-3 A klatka 3

mieszkalny nr 1

329

Śródmieście 3

Kolejowa 10

Części wspólne udział 91/10000

194

Śródmieście 3

Marszałka Józefa
Piłsudskiego 9

l. mieszkalny nr 1

495

Śródmieście 3

Rynek 27

mieszkalny nr 8

373/32

Śródmieście 3


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu..
 
Pliki do pobrania:
 
Wprowadził Administrator 21.01.2022 11:11:57
Opublikował Administrator 21.01.2022 11:11:57
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 21.01.2022 11:11:57
Zaktualizował Administrator 21.01.2022 11:17:58
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.