Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Wykaz nieruchomości » Rok 2019

Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę - Rok 2019


<<< Poprzednie lata


13.12.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Kolejowa 5
Lokal mieszkalny nr 2
308
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 13.12.2019 08:38:30
Opublikował Maciej Pawlak 13.12.2019 08:38:30
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 13.12.2019 08:38:30

 


13.12.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość zabudowana
418/43
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 13.12.2019 08:24:59
Opublikował Maciej Pawlak 13.12.2019 08:24:59
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 13.12.2019 08:24:59

 


6.12.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Ciernie 161b
Lokal mieszkalny nr 3
544/6
Ciernie 4
Wiejska 3
Lokal mieszkalny nr 3 + udział 1/15
475/1
475/9
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 06.12.2019 14:22:01
Opublikował Maciej Pawlak 06.12.2019 14:22:01
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 06.12.2019 14:22:01
Zaktualizował Maciej Pawlak 06.12.2019 14:22:55
29.11.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Kolejowa 5
Lokal mieszkalny nr 2
308
3
ul. Os.WSK 3
Lokal mieszkalny nr 2
216
2
ul. Jeleniogórska 26
Lokal mieszkalny nr 6
361/23
1
ul. Graniczna 4 A
Lokal mieszkalny nr 8
613/1
4
ul. Henryka Sienkiewicza 15 A
Lokal mieszkalny nr 1
418/56
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Maciej Pawlak 29.11.2019 14:22:40
Opublikował Maciej Pawlak 29.11.2019 14:22:40
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 29.11.2019 14:22:40

 


15.11.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Kolejowa nr 30
Lokal mieszkalny nr 1
174
Śródmieście 3
ul. Jeleniogórska nr 24
Lokal mieszkalny nr 3
361/7
Pełcznica 1
ul. Kolejowa nr 10
Lokal mieszkalny nr 2
194
Śródmieście 3
ul. Wałbrzyska nr 15
Lokal mieszkalny nr 4
530/9
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Maciej Pawlak 15.11.2019 13:11:45
Opublikował Maciej Pawlak 15.11.2019 13:11:45
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 15.11.2019 13:11:45

 


18.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Ciernie 168
Lokal mieszkalny nr 5
600/1
Ciernie 4
Mikołaja Kopernika 2
Lokal mieszkalny nr 3
418/54
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 18.10.2019 08:39:30
Opublikował Maciej Pawlak 18.10.2019 08:39:30
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 18.10.2019 08:39:30

18.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Aleje Lipowe 11
Lokal mieszkalny nr 1
278/11
Śródmieście 3
Graniczna 3
Lokal mieszkalny nr 4
637/9
Ciernie 4
Świdnicka 16
Lokal mieszkalny nr 2
520
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Maciej Pawlak 18.10.2019 08:25:57
Opublikował Maciej Pawlak 18.10.2019 08:25:57
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 18.10.2019 08:25:57

17.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Zamkowa nr 18
Lokal mieszkalny nr 6
255/1
Pełcznica 2
ul. Krasickiego 18
Lokal mieszkalny nr 5
20/1
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 17.10.2019 15:01:31
Opublikował Maciej Pawlak 17.10.2019 15:01:31
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 17.10.2019 15:01:31

17.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Zamkowa nr 29
Lokal mieszkalny nr 7
246
Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 17.10.2019 13:37:20
Opublikował Maciej Pawlak 17.10.2019 13:37:20
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 17.10.2019 13:37:20
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.10.2019 15:02:12

11.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Młynarska 28
Lokal mieszkalny nr 4
16/1
Śródmieście 3
ul. Graniczna 18
Lokal mieszkalny nr 3
633/2
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 11.10.2019 12:37:44
Opublikował Maciej Pawlak 11.10.2019 12:37:44
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 11.10.2019 12:37:44
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.10.2019 13:40:02

 


04.10.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica      Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
  Kolejowa           Nieruchomość zabudowana
224/9 224/69
Śródmieście 

Pliki do pobrania:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 04.10.2019 15:06:25
Opublikował Maciej Pawlak 04.10.2019 15:06:25
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 04.10.2019 15:06:25
Zaktualizował Maciej Pawlak 07.10.2019 08:08:56

 


27.09.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
537/1
Pełcznica 2
 
Nieruchomość niezabudowana
1091
Śródmieście 3
 
Nieruchomość niezabudowana
537/2
Pełcznica 2
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .


Wprowadził Maciej Pawlak 07.10.2019 08:32:22
Opublikował Maciej Pawlak 07.10.2019 08:32:22
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 07.10.2019 08:32:22
Zaktualizował Maciej Pawlak 07.10.2019 08:42:08

24.09.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
ul. Zamkowa 23
Lokal mieszkalny nr 4
253
Pełcznica 2
ul. Zamkowa 4
Lokal mieszkalny nr 6
258/15
Pełcznica 2
ul. Zamkowa 3
Lokal mieszkalny nr 7
250
Pełcznica 2
ul. Kolejowa 18
Lokal mieszkalny nr 3
190/1
Śródmieście 3
ul. Al.Lipowe 9
Lokal mieszkalny nr 2
278/2
Śródmieście 3
ul. Bolesława Prusa 11
Lokal mieszkalny nr 6
350/26
Śródmieście 3
ul. Strzelecka 20
Lokal mieszkalny Nr 7
505/23
Śródmieście 3
ul. Strzegomska 4A-4B brama A
Lokal mieszkalny Nr 3
311/15
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .


Wprowadził Administrator 24.09.2019 14:57:27
Opublikował Administrator 24.09.2019 14:57:27
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 24.09.2019 14:57:27
Zaktualizował Maciej Pawlak 04.10.2019 14:33:54

30.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w zakresie dróg publicznych

Nr działki
Obręb
Powierzchnia (w ha)
152
Pełcznica 1
2,0545
226/2
Pełcznica 1
0,5937
82/4
Pełcznica 2
0,6476
82/3
Pełcznica 2
0,3412
82/1
Pełcznica 2
0,7468
82/2
Pełcznica 2
1,5204
195/10
Ciernie 4
0,0796
195/3
Ciernie 4
0,2860
195/4
Ciernie 4
0,9058
195/5
Ciernie 4
0,3975
748
Ciernie 4
0,6320
195/7
Ciernie 4
0,5121
195/8
Ciernie 4
0,4516
184/1
Ciernie 4
0,0054
182/3
Ciernie 5
0,6860
498/1
Ciernie 5
0,3816
537
Ciernie 5
0,9320

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 30.08.2019 14:23:42
Opublikował Administrator 30.08.2019 14:23:42
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 30.08.2019 14:23:42
Zaktualizował Administrator 30.08.2019 14:24:44

 


30.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

adres       nieruchomości
Nr działki
Obręb
  ul. Młynarska 28            Lokal mieszkalny nr. 10
16/1
Śródmieście 
ul. Młynarska 28           Lokal mieszkalny nr. 8
16/1
Śródmieście 3
ul. Sienna 3                   Lokal mieszkalny nr.2
624/3
Ciernie 4
ul. Młynarska 17            Lokal mieszkalny nr. 5
338/6
Śródmieście 3
ul. Aleje Lipowe 11         Lokal mieszkalny nr.7
278/11
Śródmieście 3
ul. Wałbrzyska 11          Lokal mieszkalny nr. 5
527/22
Śródmieście 3
ul. Wałbrzyska 31          Lokal mieszkalny nr. 5
731/10
Śródmieście 3
ul. Mikołaja Kopernika 4  Lokal mieszkalny nr. 1
418/12
Śródmieście 3
ul. Sienna 3                    Lokal mieszkalny nr.1
624/3
Ciernie 4

Pliki do pobrania:

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 30.08.2019 11:59:03
Opublikował Maciej Pawlak 30.08.2019 11:59:03
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 30.08.2019 11:59:03
Zaktualizował Maciej Pawlak 02.09.2019 09:29:23

16.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Pliki do pobrania:

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
555/1, 555/2, 286/6, 288/7
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 16.08.2019 09:45:25
Opublikował Administrator 16.08.2019 09:45:25
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 16.08.2019 09:45:25
Zaktualizował Maciej Pawlak 20.08.2019 08:07:43

 


09.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
684/2
Ciernie  5
Nieruchomość niezabudowana
684/3
Ciernie 5
Nieruchomość niezabudowana
267/3
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/4
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/5
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/7
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/8
Ciernie 4

Pliki do pobrania:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 09.08.2019 12:14:32
Opublikował Administrator 09.08.2019 12:14:32
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 09.08.2019 12:14:32
Zaktualizował Administrator 30.08.2019 14:25:05

09.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość zabudowana
431/54
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 09.08.2019 12:12:02
Opublikował Administrator 09.08.2019 12:12:02
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 09.08.2019 12:12:02

09.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, na okres 21 dni, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jeleniogórska 10
lokal mieszkalny nr 6
361/25
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 09.08.2019 12:01:17
Opublikował Administrator 09.08.2019 12:01:17
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 09.08.2019 12:01:17

02.08.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 02.08.2019 r., w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat, w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice

Obręb
Nr   działki
Powierzchnia
działki
(w ha)
Nr Kw
Śródmieście 3
758/1
2,1435
SW1S/00019834/7
Pełcznica 2
203/7
0,1094
SW1S/00019841/9
Śródmieście 3
675
0,0968
SW1S/00019830/9
Pełcznica 2
52/4
0,3071
SW1S/00019841/9
Pełcznica 2
57
0,5493
SW1S/00019729/8
Pełcznica 2
58
0,1517
SW1S/00019841/9
Pełcznica 2
59
0,0599
SW1S/00019841/9
Śródmieście 3
698/6
1,7889
SW1S/00019831/6
Ciernie 5
511
0,4617
SW1S/00019844/0
Pełcznica 2
134
0,5645
SW1S/00019841/9
Ciernie 5
144
1,0287
SW1S/00019844/0
Ciernie 5
692
0,2092
SW1S/00019844/0
Śródmieście 3
67
0,6448
SW1S/00019709/2
Śródmieście 3
401
0,2865
SW1S/00019674/7
Śródmieście 3
381
0,5486
SW1S/00019674/7
Pełcznica 1
547
1,9147
SW1S/00019677/8

Wprowadził Administrator 04.08.2019 07:06:58
Opublikował Administrator 04.08.2019 07:06:58
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 04.08.2019 07:06:58
Zaktualizował Administrator 04.08.2019 07:07:23

26.07.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, na okres 21 dni, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Słowackiego 2
lokal mieszkalny nr 5
418/9
Śródmieście 3
Spokojna 1A
lokal mieszkalny nr 4
69/30
Śródmieście 3
bp. I. Krasickiego 16
lokal mieszkalny nr 3
20/5
Śródmieście 3
Wiejska 3
lokal mieszkalny nr 6
475/1, 475/9
Śródmieście 3
Wałbrzyska 11
lokal użytkowy
527/22
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 26.07.2019 14:27:40
Opublikował Administrator 26.07.2019 14:27:40
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 26.07.2019 14:27:40

 


12.07.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
691/2, 691/5
Ciernie  5
Nieruchomość niezabudowana
691/3, 691/5
Ciernie 5

 

Pliki do pobrania:

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 12.07.2019 11:07:47
Opublikował Administrator 12.07.2019 11:07:47
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 12.07.2019 11:07:47
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.08.2019 15:12:39

12.07.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, na okres 21 dni, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Świdnicka 15
lokal mieszkalny nr 4
321/20
Śródmieście 3
Młynarska 20
lokal mieszkalny nr 3
16/3
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 12.07.2019 11:05:28
Opublikował Administrator 12.07.2019 11:05:28
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 12.07.2019 11:05:28
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 11:05:39

05.07.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Młynarska 17
Lokal mieszkalny nr 6
338/6
0003 Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 05.07.2019 13:57:21
Opublikował Administrator 05.07.2019 13:57:21
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 05.07.2019 13:57:21

28.06.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Świdnicka 17
lokal mieszkalny nr 5
321/30
Śródmieście 3
Strzelecka 6
lokal mieszkalny nr 2
505/26
Śródmieście 3
Szkolna 23
lokal mieszkalny nr 2
340/14
Śródmieście 3
Szkolna 23
lokal mieszkalny nr 6
340/14
Śródmieście 3
Wiejska 3
lokal mieszkalny nr 8
475/1, 475/9
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 28.06.2019 07:40:34
Opublikował Administrator 28.06.2019 07:40:34
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 28.06.2019 07:40:34

14.06.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Żeromskiego 2
lokal mieszkalny nr 5
385
Śródmieście 3
Jeleniogórska 12
lokal mieszkalny nr 2
361/9
Pełcznica 1
Jeleniogórska 20
lokal mieszkalny nr 5
361/18
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 17.06.2019 09:20:22
Opublikował Administrator 17.06.2019 09:20:22
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 17.06.2019 09:20:22
Zaktualizował Administrator 17.06.2019 15:00:52

07.06.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Ciernie 7
Lokal mieszkalny nr 1
594/4
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 09.06.2019 06:56:32
Opublikował Administrator 09.06.2019 06:56:32
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 09.06.2019 06:56:32

07.06.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Łączna 49
Lokal mieszkalny nr 8
442/5
001
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 09.06.2019 06:54:27
Opublikował Administrator 09.06.2019 06:54:27
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 09.06.2019 06:54:27

31.05.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Wolności
Nieruchomość zabudowana
198/5
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 31.05.2019 08:55:34
Opublikował Administrator 31.05.2019 08:55:34
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 31.05.2019 08:55:34

24.05.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność Gminy Świebodzice

Nazwa nieruchomości
Nr działek
Powierzchnia
(w ha)
Cena wywoławcza
(w zł)
Obręb / Gmina
nieruchomość gruntowa niezabudowana
263, 266/1,
266/2, 265
6,1700
240.000,00
0010 Pietrzyków
Gmina Dobromierz

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 24.05.2019 06:33:52
Opublikował Administrator 24.05.2019 06:33:52
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 24.05.2019 06:33:52

24.05.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Adres

Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Wałbrzyska 4
udział
 352/10000
433/2
0003 Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 24.05.2019 06:35:49
Opublikował Administrator 24.05.2019 06:35:49
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 24.05.2019 06:35:49
Zaktualizował Administrator 24.05.2019 06:36:01

17.05.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres

Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Graniczna 4A
Lokal mieszkalny nr 7
613/1
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 17.05.2019 09:25:44
Opublikował Administrator 17.05.2019 09:25:44
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 17.05.2019 09:25:44

26.04.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres

Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Władysława Sikorskiego 20
Lokal mieszkalny nr 2
427/1
Pełcznica 2
Ofiar Oświęcimskich 54
Lokal mieszkalny nr 1
406/1
Pełcznica 2
Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
Lokal mieszkalny nr 6
431/42
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 26.04.2019 09:24:24
Opublikował Administrator 26.04.2019 09:24:24
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 26.04.2019 09:24:24

12.04.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich 40
Lokal mieszkalny nr 1
375/3
Pełcznica 2
Słowackiego 2
Lokal mieszkalny nr 3
418/9
Śródmieście 3
Osiedle Sudeckie 3F
Lokal mieszklany nr 1
70
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 12.04.2019 12:48:33
Opublikował Administrator 12.04.2019 12:48:33
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 12.04.2019 12:48:33

5.04.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres

Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Towarowa 3
Lokal mieszkalny nr 3
227
Śródmieście 3
Ciernie 161D
Lokal mieszkalny nr 4
544/14
Ciernie 4
Wałbrzyska 36
Lokal mieszkalny nr 1
748/9
Śródmieście 3
Młynarska 2
Lokal mieszkalny nr 5
353
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 05.04.2019 11:32:51
Opublikował Administrator 05.04.2019 11:32:51
Odpowiedzialny za treść Sprawka Sławomir 05.04.2019 11:32:51

22.03.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Plac Jana Pawła II 3
Lokal mieszkalny nr 1
399/1
Śródmieście 3
 
Kolejowa 21
Nieruchomość zabudowana
224/9
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 22.03.2019 10:23:49
Opublikował Administrator 22.03.2019 10:23:49
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 22.03.2019 10:23:49

08.03.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości
Nr działek
Powierzchnia
 (w m²)
Obręb
nieruchomość gruntowa niezabudowana
238/3, 237/2
6669
0002 Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 11.03.2019 15:15:26
Opublikował Administrator 11.03.2019 15:15:26
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 11.03.2019 15:15:26

07.03.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Piłsudskiego
l. mieszkalny  4 (22)
417/2
3
Piłsudskiego
l. mieszkalny 2 ( 5 A)
502/4
3
Jeleniogorska
l. mieszkalny 6(22)
361/17
1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 07.03.2019 14:31:02
Opublikował Administrator 07.03.2019 14:31:02
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 07.03.2019 14:31:02

01.03.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Rynek
l. mieszkalny 2 ( 7A)
1107/1
3
Park Miejski
l. mieszkalny 1 (4)
48/5
3
Piłsudskiego
l. mieszkalny 2 ( 4B)
431/31
3
Zamkowa
l. mieszkalny 3 (5)
258/16
2
Wałbrzyska
l. mieszkalny 1 (6)
434/2
 3
Zamkowa
l. mieszkalny 6 (30)
255/39
2
Sienkiewicza
l. mieszkalny 3 (10)
355/20
3
Sikorskiego
l. mieszkalny 1A (7)
541/5
2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 01.03.2019 18:38:20
Opublikował Administrator 01.03.2019 18:38:20
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 01.03.2019 18:38:20

28.02.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Strzegomska
l. mieszkalny 1 A/14
284/13
3
Zamkowa
l. mieszkalny 4 (1)
258/14
2
Piłsudskiego
l. mieszkalny 1 (7)
496
3
Piłsudskiego
l. mieszkalny 7(6)
 431/42
 3
Wałbrzyska
l. mieszkalny 3 (6)
434/2
 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 28.02.2019 13:35:03
Opublikował Administrator 28.02.2019 13:35:03
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 28.02.2019 13:35:03

08.02.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
 Piłsudskiego
l. mieszkalny 7 (6)
431/42 3
 3
Szkolna
l. mieszkalny 3 ( 25)
340/5
3
Pl.Jana Pawla II
l. mieszkalny 2 ( 5 )
397/30
3
Wiejska
l. mieszkalny 5 (1)
476
3
Szkolna
l. mieszkalny 2 ( 23)
340/14
3
Młynarska
l. mieszkalny 5 ( 2)
353
3
Rynek
l. mieszkalny 7 ( 27)
373/32
3
Zamkowa
l. mieszkalny 2 ( 6 )
255/37
2
Strzegomska
l. mieszkalny 1 ( 37)
6
3
Strzegomska
l. mieszkalny 3 ( 37)
6
3
Towarowa
l. mieszkalny 8 (13)
48/14
3
Kolejowa
l. mieszkalny 1 (23)
224/48
3
3 Maja
l. mieszkalny 3 (3)
356
1
Sikorskiego
l. mieszkalny 1 ( 12 A)
430/4
2
Sikorskiego
l. mieszkalny 2 ( 12)
430/4
2
Jeleniogórska
l. mieszkalny 5 (12)
361/9
1
Zamkowa
l. mieszkalny 5(1)
258/14
2
Zamkowa
l. mieszkalny 1 (14)
260
2
Kolejowa
l. mieszkalny 9 (24)
178
3
Wł. Sikorskiego
l. mieszkalny 2 (8)
433/1
3
Stawowa
l. mieszkalny 2 (4)
208
3
Wolności
l. mieszkalny 7(41)
202
3
Sienkiewicza
l. mieszkalny 2 (15)
418/70
3
Spokojna
l. mieszkalny 4 (1C)
69/31
3
Kolejowa
l. mieszkalny 6 (2)
196
2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 09.02.2019 02:50:34
Opublikował Administrator 09.02.2019 02:50:34
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 09.02.2019 02:50:34
Zaktualizował Administrator 09.02.2019 02:51:48

08.02.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Wałbrzyska
l.mieszkalny 3 (8)
431/29
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


Wprowadził Administrator 09.02.2019 02:50:11
Opublikował Administrator 09.02.2019 02:50:11
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 09.02.2019 02:50:11

08.02.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzezwywieszenie na okres 21 dni w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Ciernie
Nieruchomość niezabudowana
418/9
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z pózn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 09.02.2019 02:47:36
Opublikował Administrator 09.02.2019 02:47:36
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 09.02.2019 02:47:36
Zaktualizował Administrator 09.02.2019 02:48:01

25.01.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzezwywieszenie na okres 21 dni w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Graniczna 4A
Lokal mieszkalny
613/1
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 13.03.2019 14:04:13
Opublikował Administrator 13.03.2019 14:04:13
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 13.03.2019 14:04:13

09.01.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzezwywieszenie na okres 21 dni w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Brzozowa
Nieruchomość
niezabudowana
524/1, 895/15
Pełcznica 2
Plac Jana Pawła II 1
Nieruchomość
zabudowana
431/56
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 14.01.2019 10:03:53
Opublikował Administrator 14.01.2019 10:03:53
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 14.01.2019 10:03:53

09.01.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki
Obręb
Piaskowa 1
Lokal niemieszkalny
803
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 14.01.2019 10:01:04
Opublikował Administrator 14.01.2019 10:01:04
Odpowiedzialny za treść Wojtów Małgorzata 14.01.2019 10:01:04

07.01.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jana Mikulicza
l. mieszkalny 4(16)
277/1
2
Al.Lipowe
Działka zabudowana
270/16
3
Piłsudskiego
l. mieszkalny 1 (7)
496
3
Młynarska
l. mieszkalny 3 (12)
366/3
3
Kolejowa
l. mieszkalny 9 (24)
178
3
Zamkowa
l. mieszkalny 4(1)
258/14
2
Strzegomska
l. mieszkalny 14 (1A)
284/13
3
3 Maja
l. mieszkalny 6 (3)
356
1
Piłsudskiego
l. mieszkalny  1-2(21)
484/12
3
Park Miejski
l. mieszkalny 1 (4)
48/5
3
Władysława Sikorskiego
l. mieszkalny 2 (8)
433/1
2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Administrator 07.01.2019 14:42:07
Opublikował Administrator 07.01.2019 14:42:07
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 07.01.2019 14:42:07
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.