Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Konsultacje społeczne » Strategia ZIT AW - Propozycje projektów

Strategia ZIT AW - Propozycje projektów

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW 

DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
 
Szanowni Państwo, 
w nawiązaniu do ogłoszenia, Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej 
dot. zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie  na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW), informujemy o wydłużeniu terminów zgłaszania projektów:
termin naboru propozycji projektów został wydłużony do 10.08.2022 r.,
termin wprowadzania zakwalifikowanych projektów do systemu informatycznego przez gminę został wydłużony do 31.08.2022 r.
 
Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW)
zaprasza do zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW)

Aglomerację Wałbrzyską tworzą następujące gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Świebodzice zgłaszane będą za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu.

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word lub pdf (plik można przesłać na adres elektroniczny joanna.szynalska@swiebodzice.pl / przemyslaw.grzybowski@swiebodzice.pl lub nagrać na płycie CD). Formularz propozycji projektu można pobrać pod następującym linkiem DOC i PDF. W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 13.06.2022 r. i zakończy się w dniu 08.07.2022 r. Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w Urząd Miejski w Świebodzicach Biuro Podawcze ul. St. Żeromskiego 27. Zgłoszone i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 15.07.2022 r.

Według informacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2022 r., alokacja udostępniona Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację Strategii ZIT AW dotyczyć będzie następujących obszarów wynikających z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (FEDS) z dnia 15.03.2022 r. tj.:

 1. Efektywność energetyczna (CP2) – w zakresie kodu interwencji 045
 2. Gospodarka wodno – ściekowa (CP2)
 3. Ochrona przyrody i klimatu (CP2)
 4. Mobilność miejska i aglomeracyjna (CP2)
 5. Zrównoważony rozwój terytorialny (CP5)
 6. Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie przedszkoli
 7. Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie szkół zawodowych
 8. Usługi społeczne (CP4 EFS+)

FEDS jest dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przed zgłoszeniem propozycji projektu należy zapoznać się z warunkami określonymi w FEDS dla poszczególnych obszarów.

KS ZIT AW określił następujące warunki jakie muszą spełnić propozycje projektów zgłaszanych do Strategii ZIT AW:
 

 1. Strategię ZIT AW mogą realizować wyłącznie projekty zintegrowane. Definicja projektu zintegrowanego wynika z projektu dokumentu p.n. „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” i znajduje się w formularzu projektowym
 2. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej dla Gminy Świebodzice Informacja o wartościach alokacji dla gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską znajdują się w załączniku do ogłoszenia o naborze PDF.
 3. Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln zł.
 4. Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 500 tys. zł
 5. Maksymalna liczba wszystkich projektów jaka może być zgłoszona wynosi: miasto Wałbrzych - 15, miasto Świdnica – 15, pozostałe gminy – 10.
 6. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów gotowych do realizacji na dzień 31.12.2023 r., zgłoszonych przez Gminę Świebodzice, musi wynosić co najmniej 50% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Świebodzice.
 7. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów, które realizują FEDS, zgłoszonych przez Gminę Świebodzice, może wynosić maksymalnie 70% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Świebodzice. Oznacza to, że projekty reprezentujące 30% sumarycznej wartości całkowitej projektów zgłoszonych przez gminę mogą dot. np. krajowych programów operacyjnych.

Jeżeli ze względu na sumaryczną całkowitą wartość propozycji projektów, ich liczbę lub inne okoliczności uniemożliwiające zastosowanie warunków określonych przez KS ZIT AW decyzję w sprawie uwzględnienia zgłoszonych propozycji projektów na liście projektów z terenu Gminy Świebodzice podejmie Burmistrz Miasta Świebodzice. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii ZIT AW. Od decyzji Burmistrza Miasta Świebodzice nie przysługuje procedura odwoławcza. Informacja o projektach wybranych na listę Strategii ZIT AW z terenu Gminy Świebodzice zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Świebodzice.

Pytania w kwestiach dotyczących naboru należy kierować na adres poczty elektronicznej: joanna.szynalska@swiebodzice.pl lub przemyslaw.grzybowski@swiebodzice.pl

Formularz zgłoszeniowy projektu ZIT AW

  Formularz zgłoszeniowy projektu ZIT AW

Propozycja podziału alokacji ZIT AW 2021-2027

Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.