Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Wykaz nieruchomości » Rok 2020

Rok 2020


18.12.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
 

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Władysława Sikorskiego  12

lokal mieszkalny nr 6

430/4

Pełcznica 2

Kolejowa  12

lokal mieszkalny nr 10

193

Śródmieście 3


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 18.12.2020 09:35:19
Opublikował Wojciech Laskowik 18.12.2020 09:35:19
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 18.12.2020 09:35:19
Zaktualizował Wojciech Laskowik 18.12.2020 11:07:28

4.12.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych na terenie miasta Świebodzice

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Świdnicka

Nieruchomość zabudowana

641/20

Śródmieście 3

Henryka Pobożnego

Nieruchomość zabudowana

397/96

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 04.12.2020 08:38:05
Opublikował Maciej Pawlak 04.12.2020 08:38:05
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 04.12.2020 08:38:05
Zaktualizował Maciej Pawlak 28.01.2021 09:26:44

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:

Ulica

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Wałbrzyska 8A

lokal mieszkalny nr 1

431/33

Śródmieście 3

Świdnicka 17

lokal mieszkalny nr 6

321/30

Śródmieście 3

Bolesława Prusa 6

lokal mieszkalny nr 8

373/57

Śródmieście 3

Strzelecka 14

lokal mieszkalny nr 6

507

Śródmieście 3

Świdnicka 19

lokal mieszkalny nr 8

321/17

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 • Treść wykazu 01 - PDF
 • Treść wykazu 02 - PDF

Wprowadził Wojciech Laskowik 27.11.2020 09:19:43
Opublikował Wojciech Laskowik 27.11.2020 09:19:43
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 27.11.2020 09:19:43
Zaktualizował Wojciech Laskowik 27.11.2020 09:42:41

6.11.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na terenie miasta Świebodzice
 
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
267/3
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/4
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/5
Ciernie 4
Nieruchomość niezabudowana
267/7
Ciernie  4
Nieruchomość niezabudowana
267/8
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
6-11-2020r.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 06.11.2020 07:43:17
Opublikował Maciej Pawlak 06.11.2020 07:43:17
Odpowiedzialny za treść Magdalena Perzchała 06.11.2020 07:43:17

 


30.10.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Zamkowa 11
lokal mieszkalny nr 2
261
Pełcznica 2
Wałbrzyska 32
lokal mieszkalny nr 5
505/38
Śródmieście 3
Strzegomska 28
lokal mieszkalny nr 1
39/1
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
30-10-2020r.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 30.10.2020 10:54:35
Opublikował Maciej Pawlak 30.10.2020 10:54:35
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 30.10.2020 10:54:35
Zaktualizował Maciej Pawlak 30.10.2020 10:56:24


16.10.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonych na terenie miasta Świebodzice, stanowiących własność Gminy Świebodzice
Nr księgi wieczystej
Nr działek
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
SW1S/00019841/9
cz. 203/7
0002 Pełcznica 2
0,0500
SW1S/00019730/8
SW1S/00019721/2
cz. 888/3
cz. 307
0002 Pełcznica 2
0,1276
 
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej na terenie miasta Świebodzice, stanowiącej własność Gminy Świebodzice
 
Rodzaj nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
gruntowa
SW1S/00019674/7
cz. 381 
0003 Śródmieście 3
0,0001
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 16.10.2020 14:30:46
Opublikował Maciej Pawlak 16.10.2020 14:30:46
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 16.10.2020 14:30:46
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.10.2020 14:35:17
09.10.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Ofiar Oświęcimskich

Nieruchomość zabudowana

330/2

Pełcznica 2

     

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 09.10.2020 11:28:46
Opublikował Maciej Pawlak 09.10.2020 11:28:46
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 09.10.2020 11:28:46
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.10.2020 13:29:10

25.09.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice (Adres, Nieruchomość, Nr działki, Obręb):
ul. Świdnicka 17, l. mieszkalny 10, 321/30, 3
ul. Bol.Chrobrego 2A-D, l. mieszkalny 15, 412, 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r, poz. 2204  z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Wojciech Laskowik 25.09.2020 13:35:25
Opublikował Wojciech Laskowik 25.09.2020 13:35:25
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 25.09.2020 13:35:25
Zaktualizował Wojciech Laskowik 25.09.2020 13:35:40

25.09.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice (Ulica, Nieruchomość, Nr działki, Obręb):
Jana Mikulicza 16, lokal mieszkalny nr 2, 277/1, Pełcznica 2
Wałbrzyska 9, lokal mieszkalny nr 1, 527/23, Śródmieście 3
Osiedle Sudeckie 2C, lokal mieszkalny nr 2, 78, Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


 

Wprowadził Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:15:19
Opublikował Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:15:19
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 25.09.2020 12:15:19
Zaktualizował Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:17:10
11.09.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICEinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
680/1
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

11-09-2020r.


 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 11.09.2020 11:28:24
Opublikował Maciej Pawlak 11.09.2020 11:28:24
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 11.09.2020 11:28:24
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.10.2020 13:29:24

4.09.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICEinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
255/8
Ciernie 4
Nieruchomość zabudowana
491/3
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 04.09.2020 09:15:06
Opublikował Maciej Pawlak 04.09.2020 09:15:06
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 04.09.2020 09:15:06
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.10.2020 13:29:38

4.09.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Bolesława Chrobrego 2A-D
Grunt przyległy do nieruchomości  
482
Pełcznica 1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
04-09-2020r.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 04.09.2020 08:37:53
Opublikował Maciej Pawlak 04.09.2020 08:37:53
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 04.09.2020 08:37:53
Zaktualizował Maciej Pawlak 04.09.2020 09:16:35

28.08.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICEinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Władysława Sikorskiego 6
lokal mieszkalny 6
434/1
Pełcznica 2
Bpa Ignacego Krasickiego 10
lokal mieszkalny 5A
22/3
Śródmieście 3
Kolejowa 10
lokal mieszkalny 8
194
Śródmieście 3
Jana Mikulicza 4
Lokal mieszkalny 1
284/1
Pełcznica 2
Towarowa 12
Lokal mieszkalny 8
48/9
Śródmieście 3
Wolności 12
lokal mieszkalny 12
311/22
Śródmieście 3
Stefana Żeromskiego 18
lokal użytkowy L-1
397/10
Śródmieście 3
Zwycięstwa 22
lokal mieszkalny 2
216/1
Śródmieście 3
bp Ignacego Krasickiego 2
lokal mieszkalny nr 2
28
Śródmieście 3
w trybie przetargowym
 
 
 
Jeleniogórska 26
lokal mieszkalny nr 7
361/23
Pełcznica 1
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 28.08.2020 08:49:44
Opublikował Maciej Pawlak 28.08.2020 08:49:44
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 28.08.2020 08:49:44
Zaktualizował Maciej Pawlak 28.08.2020 14:46:33
Burmistrz Miasta Świebodziceinformuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
        Nieruchomość
      Nr działki
     Obręb
  Świdnicka nr  15
       l. mieszkalny nr 6
         321/20
        3
  Szkolna nr 7
       l. mieszkalny nr 1
          342/5
        3
  Aleje Lipowe nr  13
       l. mieszkalny nr 1a
          276
        3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 24.07.2020 10:30:09
Opublikował Maciej Pawlak 24.07.2020 10:30:09
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 24.07.2020 10:30:09
Zaktualizował Maciej Pawlak 24.07.2020 10:33:05

17.07.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonych na terenie miasta Świebodzice, stanowiących własność Gminy Świebodzice
Nr księgi wieczystej
Nr działek
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
SW1S/00019834/7
757, cz. 758/1
0003 Śródmieście 3
2,0610
SW1S/00060839/4
193, 196
0001 Pełcznica 1
2,8717
SW1S/00019674/7
471/1
0003 Śródmieście 3
0,0029
SW1S/00019674/7
cz. 330
0003 Śródmieście 3
0,0033
SW1S/00019841/9
cz. 202/3
0002 Pełcznica 2
0,0500
SW1S/00051220/6
743/1
0003 Śródmieście 3
0,0826
SW1S/00019652/7
SW1S/00019841/9
SW1S/00019727/7
cz. 86/10, 657/1, 86/12, 89/2, 299/2, 294/8, 299/4, 90/6, 81/1
0002 Pełcznica 2
5,0270

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej na terenie miasta Świebodzice, stanowiącej własność Gminy Świebodzice

Rodzaj nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(w ha)
gruntowa niezabudowana
SW1S/00019732/2
cz. 876/28
0002 Pełcznica 2
0,2915
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 17.07.2020 13:11:49
Opublikował Maciej Pawlak 17.07.2020 13:11:49
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 17.07.2020 13:11:49
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.07.2020 13:40:09

 


17.07.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice 
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
475/64
Pełcznica 1
Nieruchomość niezabudowana
524/1, 895/15
Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w   terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 17.07.2020 08:51:10
Opublikował Maciej Pawlak 17.07.2020 08:51:10
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 17.07.2020 08:51:10
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.07.2020 09:25:56
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
  Spokojna nr 1 A
       l. mieszkalny 1
         69/30
        3
  Zwycięstwa nr 12
       l. mieszkalny nr 5
          184
        3
  Zamkowa nr 31
       l. mieszkalny nr 1
          247
        2
  Władysława Sikorskiego nr 7
       l. mieszkalny nr 2
          541/5
        2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na mocy
art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r,   poz. 65 z póżn.zm.) 
 mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni
 od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Maciej Pawlak 10.07.2020 09:02:54
Opublikował Maciej Pawlak 10.07.2020 09:02:54
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 10.07.2020 09:02:54
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.07.2020 09:03:58
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie miasta Świebodzice:
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jeleniogórska 18
lokal mieszkalny nr 6
361/5
Pełcznica 1
Łączna 25
lokal mieszkalny nr 5
384/3
Pełcznica 1
Młynarska 27
lokal użytkowy nr 2
+ udział 1734/10000
333/5
333/13
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 10.07.2020 08:24:17
Opublikował Maciej Pawlak 10.07.2020 08:24:17
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 10.07.2020 08:24:17
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.07.2020 09:04:39

 


10.07.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
1119/10, 1119/1, 1119/24
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/11, 1119/2, 1119/23
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/12, 1119/3, 1119/22
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/13, 1119/4, 1119/21
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/14, 1119/5, 1119/20
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/15, 1119/6, 1119/19
Śródmieście 3
Nieruchomość niezabudowana
1119/16, 1119/7, 1119/18
Śródmieście 3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w   terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 10.07.2020 08:09:49
Opublikował Maciej Pawlak 10.07.2020 08:09:49
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 10.07.2020 08:09:49
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.07.2020 08:14:40

03.07.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Ofiar Oświęcimskich 11
lokal mieszkalny nr 2
417/1
2
Władysława Sikorskiego 10
lokal mieszkalny nr 15
431/1
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wprowadził Maciej Pawlak 06.07.2020 12:23:01
Opublikował Maciej Pawlak 06.07.2020 12:23:01
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 06.07.2020 12:23:01

 


26.06.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Młynarska 9
Lokal mieszkalny nr 1
345/27
3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 29.06.2020 12:06:43
Opublikował Maciej Pawlak 29.06.2020 12:06:43
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 29.06.2020 12:06:43

 


12.06.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Stawowa nr 6
Lokal mieszkalny nr 5
209
3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 12.06.2020 10:15:48
Opublikował Maciej Pawlak 12.06.2020 10:15:48
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 12.06.2020 10:15:48
Zaktualizował Maciej Pawlak 15.06.2020 10:37:50

05.06.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Zwycięstwa 24
lokal mieszkalny nr 8
216/48
3
Marszałka J. Piłsudskiego 7
lokal mieszkalny nr 6
496
3
Środkowa 3
lokal mieszkalny nr 3
608/3
4
Stawowa nr 6
lokal mieszkalny nr 5
209
3
Strzelecka nr 6
lokal mieszkalny nr 8
505/26
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r, poz. 65 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 05.06.2020 11:13:35
Opublikował Maciej Pawlak 05.06.2020 11:13:35
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 05.06.2020 11:13:35

22.05.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Kolejowa  nr 24
Lokal mieszkalny nr 6
178
3
Polna nr 2
Lokal mieszkalny nr 8
487/11
3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 22.05.2020 12:50:19
Opublikował Maciej Pawlak 22.05.2020 12:50:19
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 22.05.2020 12:50:19
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.06.2020 11:45:05

15.05.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
 
Charakter nieruchomości
Nr działki
Obręb
Nieruchomość niezabudowana
435/10
Śródmieście 3
Nieruchomość zabudowana
430/2
Śródmieście 3

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.05.2020 10:43:21
Opublikował Maciej Pawlak 15.05.2020 10:43:21
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 15.05.2020 10:43:21

24.04.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, stanowiących własność Gminy Świebodzice.
Obręb
Gmina
Nr działek
Powierzchnia 
(w ha)
Nr księgi wieczystej
0004 Ciernie 4
Świebodzice
cz. 564
3,2670
SW1S/00019843/3
0002 Pełcznica 2
Świebodzice
cz. 876/28
0,3441
SW1S/00019732/2
0010 Pietrzyków
Dobromierz
 
263, 265, 266/1,
266/2
6,1700
SW1S/00022536/2

 

Wprowadził Maciej Pawlak 24.04.2020 11:49:18
Opublikował Maciej Pawlak 24.04.2020 11:49:18
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 24.04.2020 11:49:18
Zaktualizował Wojciech Laskowik 24.04.2020 14:23:44

10.04.2020r.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Bolesława Prusa 22
lokal mieszkalny nr 1
345/21
Śródmieście 3
Juliusza Słowackiego 2A
lokal mieszkalny nr 1
418/3
Śródmieście 3
Juliusza Słowackiego 2A
lokal mieszkalny nr 1a
418/3
Śródmieście 3
Juliusza Słowackiego 2A
lokal mieszkalny nr 2
418/3
Śródmieście 3
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wprowadził Maciej Pawlak 10.04.2020 10:00:24
Opublikował Maciej Pawlak 10.04.2020 10:00:24
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 10.04.2020 10:00:24
Zaktualizował Maciej Pawlak 05.06.2020 10:37:46
 

27.03.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Adres
Nieruchomość
Nr działki
 
Obręb
Ciernie nr 7
Lokal mieszklany nr 3
594/4
4
Jeleniogórska nr 10
Lokal mieszkalny nr 2
361/25
 1
Wiejska nr 3
Lokal mieszkalny nr 5
+  udział w podwórku
475/1
475/9
3
Juliusza Słowackiego nr 2
Lokal mieszkalny nr 2
418/3
3
Juliusza Słowackiego nr 2
Lokal mieszkalny nr 1a
418/3
3
Juliusza Słowackiego nr 2
Lokal mieszkalny nr 1
418/3
3
Kolejowa  nr 7 B
Lokal mieszkalny nr 7
307/2
3
Plac Jana Pawła II nr 10A
Lokal mieszkalny nr 1
402/7
3
Stanisława Moniuszki nr 3
Lokal mieszkalny nr 4
573
2
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r,   poz. 2204  z póżn.zm.)  mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wprowadził Wojciech Laskowik 27.03.2020 08:20:23
Opublikował Wojciech Laskowik 27.03.2020 08:20:23
Odpowiedzialny za treść Wojciech Laskowik 27.03.2020 08:20:23
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.04.2020 10:02:18

 

 

13.03.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Świebodzice
 • w trybie przetargowym
 
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Kolejowa 8
lokal mieszkalny nr 1
1104
Śródmieście 3
 • w trybie bezprzetargowym
Ulica
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Mikołaja Kopernika 14
lokal mieszkalny nr 4
431/10
Śródmieście 3
Świdnicka 46
lokal mieszkalny nr 4
641/12
Śródmieście 3
Graniczna 16
lokal mieszkalny nr 2
632/4
Ciernie 4
Wolności 33
lokal mieszkalny nr 1
303/17
Śródmieście 3
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wprowadził Maciej Pawlak 13.03.2020 11:31:16
Opublikował Maciej Pawlak 13.03.2020 11:31:16
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 13.03.2020 11:31:16
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.04.2020 10:02:29

 


28.02.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych na terenie miasta Świebodzice
Rodzaj nieruchomości
Obręb
Nr działek
Powierzchnia
(w ha)
Nr księgi wieczystej
gruntowe niezabudowane
0001
Pełcznica 1
165/2
165/3
167/2
179/5
2,6551
0,0668
0,0475
3,4655
SW1S/00080634/3
SW1S/00080634/3
SW1S/00019677/8
SW1S/00030139/8
 

Wprowadził Maciej Pawlak 28.02.2020 14:34:37
Opublikował Maciej Pawlak 28.02.2020 14:34:37
Odpowiedzialny za treść Pacuła Marta 28.02.2020 14:34:37
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.04.2020 10:03:14

 

 


28.02.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Marsz. Józefa Piłsudskiego 3-3A (klatka 3A)
lokal mieszkalny nr 3
1110
Śródmieście 3
3 Maja 7
lokal mieszkalny nr 1
352/3
Pełcznica 1
Młynarska 17
lokal mieszkalny nr 2
338/6
Śródmieście 3
Bolesława Chrobrego 2C
lokal  mieszkalny nr 8
412, 482
Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.), mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
 

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 28.02.2020 14:01:25
Opublikował Maciej Pawlak 28.02.2020 14:01:25
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 28.02.2020 14:01:25
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.04.2020 09:44:43

 


24.01.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice
Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Rynek 14
lokal mieszkalny nr 6
355/1
3
Kolejowa 25
lokal mieszkalny nr 5
224/11
3
Of.Oświęcimakich 21
Udział 1/3 w lokalu 5
413/1
2
Mikołaja Kopernika 3
lokal mieszkalny nr 24
386
3
Graniczna 14
lokal mieszkalny nr 7
631/2
4
Świdnicka 17
lokal mieszkalny nr 8
321/30
3
Stefana Żeromskiego 18
lokal mieszkalny nr 3
397/10
3
Plac Jana Pawła II 7
Lokal mieszkalny nr 2
397/1
3
Zwyciestwa  16
Lokal mieszkalny nr 5
211
3
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wprowadził Administrator 24.01.2020 11:31:13
Opublikował Administrator 24.01.2020 11:31:13
Odpowiedzialny za treść Warwas Lucyna 24.01.2020 11:31:13
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.04.2020 10:02:38

03.01.2020r.
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1 , wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Świebodzice

Adres
Nieruchomość
Nr działki
Obręb
Jelenigórska 14
lokal mieszkalny nr 5
361/15
1
Strzelecka 20
lokal mieszkalny nr 6
505/23
3
Wałbrzyska 40
lokal mieszkalny nr 9
749/4
3
Wałbrzyska 25
lokal mieszkalny nr 8
224/11
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póżn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Wprowadził Maciej Pawlak 03.01.2020 11:54:10
Opublikował Maciej Pawlak 03.01.2020 11:54:10
Odpowiedzialny za treść Lucyna Warwas 03.01.2020 11:54:10
Zaktualizował Maciej Pawlak 07.01.2020 09:06:30
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.