Zdjęcie
Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Działalność Samorządu » Interpelacje i zapytania Radnych » Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Drukuj
Interpelacja - Radna Halina Mądra 8.11.2019

dotyczy: wykonanie drenażu przy pl. zabaw obok posesji przy ul. Świerkowej nr.11,9,7,5,3 w zw. z zalewaniem w/w posesji

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 08.11.2019 11:28:29
Opublikował Maciej Pawlak 08.11.2019 11:28:29
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 08.11.2019 11:28:29
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.11.2019 13:42:44
Interpelacja - Radna Halina Mądra 31.10.2019

dotyczy: rewitalizacji boiska przy ul.Zamkowej

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 31.10.2019 15:46:07
Opublikował Maciej Pawlak 31.10.2019 15:46:07
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 31.10.2019 15:46:07
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.11.2019 13:58:33
Interpelacja - Radna Halina Mądra 31.10.2019

dotyczy: wykonania prawej strony chodnika przy ul.Dębowej 

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 31.10.2019 15:42:03
Opublikował Maciej Pawlak 31.10.2019 15:42:03
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 31.10.2019 15:42:03
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.11.2019 13:54:34
Zapytanie - Radna Aneta Dobosz 02.10.2019

dotyczy: wzrostu cen w Wodnym Centrum Rekreacji

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 02.10.2019 14:48:06
Opublikował Maciej Pawlak 02.10.2019 14:48:06
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 02.10.2019 14:48:06
Zaktualizował Maciej Pawlak 21.10.2019 12:02:43
Zapytanie - Radny Sławomir Łukawski 12.09.2019

dotyczy: pytania dlaczego wzrosła cana usług za zajęcia prowadzone w Mejski Domu Kultury

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 12.09.2019 11:50:27
Opublikował Maciej Pawlak 12.09.2019 11:50:27
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 12.09.2019 11:50:27
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.09.2019 14:58:48
Zapytanie - Radny Łukasz Kwadrans 12.09.2019

dotyczy: oświetlenia przy ulicy Dąbrówki oraz parkingu przed WCR i halą sportową

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 12.09.2019 11:42:10
Opublikował Maciej Pawlak 12.09.2019 11:42:10
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 12.09.2019 11:42:10
Zaktualizował Administrator 13.09.2019 14:16:37
Zapytanie - Radny Łukasz Kwadrans 12.09.2019

dotyczy: Budownictwa komunalnego.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 12.09.2019 11:34:40
Opublikował Maciej Pawlak 12.09.2019 11:34:40
Odpowiedzialny za treść Halina Grabiec 12.09.2019 11:34:40
Zaktualizował Maciej Pawlak 13.09.2019 11:47:04
Zapytanie - Radny Łukasz Kwadrans 12.09.2019

dotyczy: Badania bilansu byłego zarządu ZWiK za poprzedni rok obrotowy i jaka była opinia biegłego rewidenta czy zespołu biegłych rewidentów.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 12.09.2019 11:26:56
Opublikował Maciej Pawlak 12.09.2019 11:26:56
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 12.09.2019 11:26:56
Zaktualizował Maciej Pawlak 13.09.2019 14:14:44
Interpelacja - Radna Aneta Dobosz 30.08.2019

dotyczy: rozważenia możliwości ustawienia urządzenia do pomiaru prędkości, które znalazłoby się na odcinku wjazdu do Świebodzic od strony miasta Wałbrzych.

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 03.09.2019 21:11:55
Opublikował Administrator 03.09.2019 21:11:55
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 03.09.2019 21:11:55
Zaktualizował Maciej Pawlak 15.10.2019 15:36:47
Interpelacja - Radna Aneta Dobosz 30.08.2019

dotyczy: możliwości zastrzeżenia wydzielonego stanowiska postojowego — koperty, bądź ustawienia znaku ograniczającego postój do 15 min. z wyłączeniem osób korzystających z rehabilitacji.

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 03.09.2019 21:08:49
Opublikował Administrator 03.09.2019 21:08:49
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 03.09.2019 21:08:49
Zaktualizował Maciej Pawlak 25.10.2019 13:15:26
Zapytanie  - Radny Bogdan Kożuchowicz 07.08.2019

dotyczy: Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.08.2019 21:00:00
Opublikował Administrator 07.08.2019 21:00:00
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 07.08.2019 21:00:00
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.08.2019 11:16:19
Zapytanie  - Radny Bogdan Kożuchowicz 07.08.2019

dotyczy: istoty podniesienia kosztów za śmieci

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.08.2019 20:58:38
Opublikował Administrator 07.08.2019 20:58:38
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 07.08.2019 20:58:38
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.08.2019 11:12:55
Zapytanie  - Radny Marek Gąsior 07.08.2019

dotyczy: powodu zaskarżenia protokołu pokontrolnego OSiR z 2016r.

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.08.2019 20:56:51
Opublikował Administrator 07.08.2019 20:56:51
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 07.08.2019 20:56:51
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.08.2019 11:14:53
Zapytanie  - Radny Marek Gąsior 07.08.2019

dotyczy: wartości gruntów przekazanych do powiatu

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.08.2019 20:54:51
Opublikował Administrator 07.08.2019 20:54:51
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 07.08.2019 20:54:51
Zaktualizował Administrator 14.08.2019 10:15:39
Zapytanie  - Radny Marek Gąsior 23.07.2019

dotyczy: dotacji na remont drogi ul. Sienna

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 23.07.2019 14:12:51
Opublikował Administrator 23.07.2019 14:12:51
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 23.07.2019 14:12:51
Zaktualizował Administrator 24.07.2019 10:01:07
Zapytanie  - Radny Sławomir Łukawski 23.07.2019

dotyczy: informacji zawartych w sprawozdaniu Burmistrza Miasta

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 23.07.2019 14:11:31
Opublikował Administrator 23.07.2019 14:11:31
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 23.07.2019 14:11:31
Zaktualizował Administrator 24.07.2019 09:01:04
Zapytanie  - Radna Zofia Marek 23.07.2019

dotyczy: informacji zawartych w sprawozdaniu Burmistrza Miasta

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 23.07.2019 14:10:26
Opublikował Administrator 23.07.2019 14:10:26
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 23.07.2019 14:10:26
Zaktualizował Administrator 24.07.2019 09:01:53
Zapytanie - Radny Łukasz Kwadrans 23.07.2019

dotyczy: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 23.07.2019 14:09:06
Opublikował Administrator 23.07.2019 14:09:06
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 23.07.2019 14:09:06
Zaktualizował Administrator 25.07.2019 14:50:06
Zapytanie  - Radna Zofia Marek 04.07.2019

dotyczy: półkolonii organizowanych przez Miejski Dom Kultury

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.07.2019 13:52:33
Opublikował Administrator 04.07.2019 13:52:33
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.07.2019 13:52:33
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 08:17:20
Interpelacja  - Radna Ewa Dziwosz 04.07.2019

dotyczy: kontraktu menedżerskiego dyrektora OPS

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.07.2019 13:49:23
Opublikował Administrator 04.07.2019 13:49:23
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.07.2019 13:49:23
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 08:19:03
Zapytanie - Radny Bogdan Kożuchowicz 28.06.2019

dotyczy: działań podjętych ze strony gminy w celu ratowania szpitala

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 28.06.2019 09:56:52
Opublikował Administrator 28.06.2019 09:56:52
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 28.06.2019 09:56:52
Zaktualizował Administrator 28.06.2019 14:26:55
Zapytanie - Radny Łuakasz Kwadrans 28.06.2019

dotyczy: prac wykonywanych na drodze gminnej - ul. Ogrodowa

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 28.06.2019 09:54:26
Opublikował Administrator 28.06.2019 09:54:26
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 28.06.2019 09:54:26
Zaktualizował Administrator 05.07.2019 14:46:33
Interpelacja  - Radna Ewa Dziwosz 18.06.2019

dotyczy: informacji na temat kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 18.06.2019 12:33:23
Opublikował Administrator 18.06.2019 12:33:23
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 18.06.2019 12:33:23
Zaktualizował Administrator 04.07.2019 13:45:21
Zapytanie - Radny Łuakasz Kwadrans 14.06.2019

dotyczy: rocznego kosztu darmowej komunikacji miejskiej

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 14.06.2019 08:06:43
Opublikował Administrator 14.06.2019 08:06:43
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 14.06.2019 08:06:43
Zaktualizował Administrator 25.06.2019 13:36:43
Interpelacja  - Radna Ewa Dziwosz 06.06.2019

dotyczy: pierwszego spotkania Świebodzickiej Rady Seniorów

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 06.06.2019 11:42:14
Opublikował Administrator 06.06.2019 11:42:14
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 06.06.2019 11:42:14
Zaktualizował Administrator 04.07.2019 13:47:01
Zapytanie - Radny Adam Tobiasz 14.05.2019

dotyczy: zmiany rozkładu jazdy autobusu linii 31 A

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 14.05.2019 13:49:29
Opublikował Administrator 14.05.2019 13:49:29
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 14.05.2019 13:49:29
Zaktualizował Administrator 30.05.2019 11:19:58
Zapytanie - Radny Łuakasz Kwadrans 08.05.2019

dotyczy: wydatkowania środków finansowych na opracowanie strategii na lata 2021-2027

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 08.05.2019 21:01:14
Opublikował Administrator 08.05.2019 21:01:14
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 08.05.2019 21:01:14
Zaktualizował Administrator 20.05.2019 13:42:51
Interpelacja  - Radna Ewa Dziwosz 07.05.2019

dotyczy: infrastruktury towarzyszącej na Osiedlu Piastowskim

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.05.2019 09:33:28
Opublikował Administrator 07.05.2019 09:33:28
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 07.05.2019 09:33:28
Zaktualizował Administrator 22.05.2019 11:20:33
Zapytanie  - Radna Ewa Dziwosz 07.05.2019

dotyczy: dojazdu do parkingu przy ul. Królowej Elżbiety

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.05.2019 09:33:09
Opublikował Administrator 07.05.2019 09:33:09
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 07.05.2019 09:33:09
Zaktualizował Administrator 22.05.2019 11:21:21
Zapytanie  - Radna Ewa Dziwosz 07.05.2019

dotyczy: wydarzeń kulturalnych w miastach ościennych

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 07.05.2019 09:32:06
Opublikował Administrator 07.05.2019 09:32:06
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 07.05.2019 09:32:06
Zaktualizował Administrator 28.05.2019 13:08:53
Interpelacja - Radny Adam Tobiasz 05.04.2019

dotyczy:  remontu nawierzchni podwórza przy ul. Zamkowa 14

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 05.04.2019 12:25:26
Opublikował Administrator 05.04.2019 12:25:26
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 05.04.2019 12:25:26
Zaktualizował Administrator 08.05.2019 21:03:55
Interpelacja - Radny Adam Tobiasz 05.04.2019

dotyczy: wyrównania nawierzchni podwórza przy ul. Jana Mikulicza 8

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 05.04.2019 12:23:51
Opublikował Administrator 05.04.2019 12:23:51
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 05.04.2019 12:23:51
Zaktualizował Administrator 08.05.2019 21:02:59
Zapytanie - Radny Łuakasz Kwadrans 05.04.2019

dotyczy: procedury upadłościowej po firmie EUROLEN

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 05.04.2019 12:17:57
Opublikował Administrator 05.04.2019 12:17:57
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 05.04.2019 12:17:57
Zaktualizował Administrator 05.04.2019 12:19:03
Interpelacja - Radny Patryk Biały 04.04.2019

dotyczy: koryta rzeki Pełcznicy

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 13:01:50
Opublikował Administrator 04.04.2019 13:01:50
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.04.2019 13:01:50
Zaktualizował Administrator 20.05.2019 08:28:09
Interpelacja - Radna Aneta Dobosz 25.03.2019

dotyczy: remontu nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Strzeleckiej

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:56:39
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:56:39
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.04.2019 12:56:39
Zaktualizował Administrator 04.04.2019 13:00:01
Interpelacja - Radny Sebastian Biały 25.03.2019

dotyczy: 

 1. wypowiedzi radnego Bogdana Kożuchowicza nt. finasowania "Klubu Seniora"
 2. poniesienia przez Gminę kosztów naprawy wadliwej jezdni przy ul. Henryka Sienkiewicza
 3. pobierania podatku VAT w wysokości 23% za opłaty opłaty abonamentowe od niektórych mieszkańców Świebodzic przez ZWiK

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:55:53
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:55:53
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 04.04.2019 12:55:53
Zaktualizował Administrator 24.04.2019 13:38:16
Zapytanie  - Radna Ewa Dziwosz 25.03.2019

dotyczy: powodu usunięcia kopert przy ul. Henryka Sienkiewicza

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:55:04
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:55:04
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.04.2019 12:55:04
Zaktualizował Administrator 22.05.2019 11:13:34
Zapytanie  - Radny Bogdan Kożuchowicz 06.03.2019

dotyczy: podania przyczyn opóźnionego terminu uruchomienia kręgieleni przy ul. Rekreacyjnej

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:54:08
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:54:08
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.04.2019 12:54:08
Zapytanie  - Radna Zofia Marek 06.03.2019

dotyczy: utrzymania technikum wchodzacego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:53:18
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:53:18
Odpowiedzialny za treść Wróbel Violetta 04.04.2019 12:53:18
Interpelacja - Radna Halina Mądra 18.02.2019

dotyczy: możliwości wygospodarowania miejsca spotkań dla dzieci, rewitalizacji boiska przy ul. Zamkowej, wykonania prac remontowych ulic i chodników

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:51:24
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:51:24
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 04.04.2019 12:51:24
Interpelacja - Radna Aneta Dobosz 15.02.2019

dotyczy: lokalu użytkowego przy ulicy Os. WSK 1 w Świebodzicach

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 04.04.2019 12:50:34
Opublikował Administrator 04.04.2019 12:50:34
Odpowiedzialny za treść Grabiec Halina 04.04.2019 12:50:34
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.