Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Ogłoszenia o przetargach, wyniki przetargów » Rok 2020 » Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 30.09.2020

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3 w granicach działki gruntu  nr 430/2 o powierzchni 0,0726 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalnym, o powierzchni użytkowej 770,30 m².
Księga wieczystą Nr SW1S/00019828/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 831 600,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 100 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl

  Pliki do pobrania - PDF
 
  Informacja o wyniku przetargu - PDF
Wprowadził Wojciech Laskowik 30.09.2020 07:53:40
Opublikował Wojciech Laskowik 30.09.2020 07:53:40
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 30.09.2020 07:53:40
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.12.2020 09:17:55
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 25.09.2020

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
1) lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 18 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 35,00 m2. Pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 3,60 m2, strych o pow. 1,20 m2.
Budynek położony na działce nr 361/5, o ogólnej pow. 192 m2, obręb Pełcznica 1, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00038284/5. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 44.000,00 zł. Wadium do przetargu: 4.400,00 zł.


2) lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach, oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 475/9 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach.
Lokal mieszkalny składa się z: pokoju, kuchni i łazienki z wc, o łącznej pow. użytk. 37,10 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 0,40 m2.
Budynek położony na działce nr 475/1, o ogólnej pow. 328 m2, obręb Śródmieście 3, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00034592/9.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1/15 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 475/9, o ogólnej pow. 1671 m2, obręb Śródmieście 3, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1S/00080581/6. W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 65.000,00 zł. Wadium do przetargu: 6.500,00 zł.

3) lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju i kuchni, o łącznej pow. użytk. 21,30 m2. Pomieszczenie przynależne – komórka strychowa o pow. 4,10 m2. Pomieszczenie wc poza lokalem – na poziomie przyziemia budynku, z wejściem od podwórka.
Budynek położony na działce nr 418/54, o ogólnej pow. 117 m2, obręb Śródmieście 3, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00035272/7. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł. Wadium do przetargu: 3.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali mieszkalnych i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Lista osób zakwalifikowanych - PDF

  Informacja o wynikach przetargu - PDF

Wprowadził Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:33:01
Opublikował Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:33:01
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 25.09.2020 12:33:01
Zaktualizował Wojciech Laskowik 06.11.2020 12:42:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 25.09.2020

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie w budynku położonym przy ul. Łącznej 25 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łącznej 25 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 22,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 384/3, o ogólnej pow. 161 m2, obręb Pełcznica 1, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00042464/2. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 37.700,00 zł. Wadium do przetargu: 3.800,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu mieszkalnego i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Lista osób zakwalifikowanych - PDF

  Informacja o wynikach przetargu - PDF

Wprowadził Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:25:33
Opublikował Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:25:33
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 25.09.2020 12:25:33
Zaktualizował Wojciech Laskowik 06.11.2020 12:44:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 25.09.2020

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach.
Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb Śródmieście 3, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00049105/7.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, dla której SR w Świdnicy V WKW prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1S/00076392/3. W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 162.506,68 zł. Wadium do przetargu: 16.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Informacja o wynikach przetargu - PDF

Wprowadził Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:24:00
Opublikował Wojciech Laskowik 25.09.2020 12:24:00
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 25.09.2020 12:24:00
Zaktualizował Wojciech Laskowik 06.11.2020 12:44:04

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 18.09.2020

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przylegających do zbywanej nieruchomości, zlokalizowanych na działkach nr 520, 521, 895/16, 895/23, 895/22, 524/5, 522/1, obręb Pełcznica 2, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 524/1 i 895/15 o łącznej powierzchni 0,0546 ha, Księga wieczysta Nr SW1S/00019699/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 600,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 1 600,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren sadów i ogrodów. Ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną stanowiącą strefę ochronną gazociągu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach pok. nr 18 (II piętro), lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Lista osób zakwalifikowanych - PDF

  Informacja o wyniku przetargu - PDF

Wprowadził Wojciech Laskowik 18.09.2020 11:06:50
Opublikował Wojciech Laskowik 18.09.2020 11:06:50
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 18.09.2020 11:06:50
Zaktualizował Maciej Pawlak 30.10.2020 14:32:03
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 18.09.2020

  BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1, w granicach działki gruntu 475/64 nr  o powierzchni 0,0510 ha, Księga wieczysta Nr SW1S/00039363/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 926,00 zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 2 000,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zieleni publicznej. Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach pok. nr 18 (II piętro), lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Informacje o wyniku przetargu - PDF

 
Wprowadził Wojciech Laskowik 18.09.2020 11:04:23
Opublikował Wojciech Laskowik 18.09.2020 11:04:23
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 18.09.2020 11:04:23
Zaktualizował Maciej Pawlak 30.10.2020 14:31:46
Ogłoszenie o przetargu 11.09.2020r.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 37A-B przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, w granicach działek gruntu:

1) nr 1119/10, 1119/1, 1119/24 o łącznej powierzchni 0,0100 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 471,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

2) nr 1119/11, 1119/2, 1119/23 o łącznej powierzchni 0,0100 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 471,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

3) nr 1119/12, 1119/3, 1119/22 o łącznej powierzchni 0,0101 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 594,00zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

4) nr 1119/13, 1119/4, 1119/21 o łącznej powierzchni 0,0101 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 594,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

5) nr 1119/14, 1119/5, 1119/20 o łącznej powierzchni 0,0101 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 594,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

6)  nr 1119/15, 1119/6, 1119/19 o łącznej powierzchni 0,0102 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 717,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

7) nr 1119/16, 1119/7, 1119/18 o łącznej powierzchni 0,0102 ha,

Księga wieczysta Nr SW1S/00027029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 717,00 zł (cena zawiera podatek VAT).

Wadium do przetargu wynosi: 1 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach pok. nr 18 (II piętro), lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 11.09.2020 11:35:14
Opublikował Maciej Pawlak 11.09.2020 11:35:14
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 11.09.2020 11:35:14
Zaktualizował Maciej Pawlak 23.10.2020 08:09:55
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.