Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Ogłoszenia o przetargach, wyniki przetargów » Rok 2021

Rok 2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
15.10.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 3,93 m2.

Budynek położony na działce nr 384/1, o ogólnej pow. 167 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 177 000,00 zł

Wadium do przetargu:                    17 700,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 666-95-26 lub 25 oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

  Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

  Informacje o wyniku przetargu

Wprowadził Maciej Pawlak 15.10.2021 10:43:30
Opublikował Maciej Pawlak 15.10.2021 10:43:30
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 15.10.2021 10:43:30
Zaktualizował Maciej Pawlak 03.12.2021 08:09:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
15.10.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o powierzchni 0,0053 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019733/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 203 196,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 20 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl.
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.10.2021 10:38:20
Opublikował Maciej Pawlak 15.10.2021 10:38:20
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 15.10.2021 10:38:20
Zaktualizował Maciej Pawlak 06.12.2021 10:56:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
01.10.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 1. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach, składającego się z: przedsionka, biura, zaplecza, szatni, wc, umywalni, szatni brudnej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 54,50 m2. Pomieszczenia przynależne – na parterze: pom. gospod. o pow. 11,73 m2, w przyziemiu: klatka schodowa o pow. 3,30 m2, kotłownia o pow. 4,18 m2, pom. gospod. o pow. 4,25 m2.
Budynek położony na działce nr 606/2, o ogólnej pow. 190 m2, obręb Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00077045/3. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 87.000,00 zł. Wadium do przetargu: 8.700,00 zł
 1. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Zwycięstwa 14 w Świebodzicach, składającego się z: sali sprzedaży, o pow. użytk. 14,59 m2.
Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 210, o ogólnej pow. 234 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00015255/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.400,00 zł. Wadium do przetargu: 2.100,00 zł
 1. lokalu użytkowego nr L2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach.
Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00049105/7.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00076392/3.
W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 113.000,00 zł. Wadium do przetargu: 11.300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 

  Informacje o wyniku przetargu

Wprowadził Maciej Pawlak 01.10.2021 12:31:21
Opublikował Maciej Pawlak 01.10.2021 12:31:21
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 01.10.2021 12:31:21
Zaktualizował Maciej Pawlak 15.11.2021 11:25:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
10.09.2021
 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
 
Ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach numer 31B, 31C, 31D, 31E przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny Śródmieście 3, przeznaczonych na miejsce postojowe, w granicach działek gruntu:
 
1) nr 483/42 o powierzchni 0,0038 ha,
Księga wieczysta Nr SW1S/00019674/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4 428,00 zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 500,00 zł.
2) nr 483/43 o powierzchni 0,0038 ha,
Księga wieczysta Nr SW1S/00019674/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4 428,00 zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 500,00 zł.
3) nr 483/44 o powierzchni 0,0045 ha,
Księga wieczysta Nr SW1S/00019674/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5 289,00zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 550,00 zł.
4) nr 483/45 o powierzchni 0,0047 ha,
Księga wieczysta Nr SW1S/00019674/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5 535,00 zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 600,00 zł.
5) nr 483/46 o powierzchni 0,0043 ha,
Księga wieczysta Nr SW1S/00019674/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5 043,00 zł (cena zawiera podatek VAT).
Wadium do przetargu wynosi: 500,00 zł.
 
W miejscowym planie zagospodarowania ww. działki oznaczone są jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach pok. nr 18 (II piętro), lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 

Wprowadził Administrator 10.09.2021 12:23:41
Opublikował Administrator 10.09.2021 12:23:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 10.09.2021 12:23:41
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.10.2021 11:52:42
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
23.07.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

     Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działki gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o pow. 0,0053 ha, księga wieczysta SW1 S/00019733/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 203 196,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)

Wadium do przetargu wynosi:   20 000,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic i Gazecie Wrocławskiej.

 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 23.07.2021 09:28:41
Opublikował Maciej Pawlak 23.07.2021 09:28:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 23.07.2021 09:28:41
Zaktualizował Administrator 10.09.2021 12:21:38
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
23.07.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

     ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach, składającego się z: przedsionka, biura, zaplecza, szatni, wc, umywalni, szatni brudnej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 54,50 m2. Pomieszczenia przynależne – na parterze: pom. gospod. o pow. 11,73 m2, w przyziemiu: klatka schodowa o pow. 3,30 m2, kotłownia o pow. 4,18 m2, pom. gospod. o pow. 4,25 m2.

Budynek położony na działce nr 606/2, o ogólnej pow. 190 m2, obręb Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00077045/3. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.000,00 zł. Wadium do przetargu: 9.300,00 zł

 1. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Zwycięstwa 14 w Świebodzicach, składającego się z: sali sprzedaży, o pow. użytk. 14,59 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 210, o ogólnej pow. 234 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00015255/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.400,00 zł. Wadium do przetargu: 2.100,00 zł

 1. lokalu użytkowego nr L2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach.

Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00049105/7.

Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00076392/3.

W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł. Wadium do przetargu: 12.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 23.07.2021 08:40:20
Opublikował Maciej Pawlak 23.07.2021 08:40:20
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 23.07.2021 08:40:20
Zaktualizował Administrator 02.09.2021 09:27:59
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
23.07.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
     ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:
1) lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 39,48 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 361/23, o ogólnej pow. 430 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00079273/4. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 67.000,00 zł. Wadium do przetargu: 6.700,00 zł
2) lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 4-4A (brama nr 4) w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 42,12 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 397/16, o ogólnej pow. 188 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta
Kw nr SW1S/00028148/7. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
Cena wywoławcza nieruchomości: 66.000,00 zł. Wadium do przetargu: 6.600,00 zł
3) lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 3 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o łącznej pow. użytk. 22,68 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 4,60 m2.
Budynek położony na działce nr 573, o ogólnej pow. 4925 m2, obręb Pełcznica 2, księga wieczysta Kw nr SW1S/00023065/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000,00 zł. Wadium do przetargu: 4.500,00 zł
4) lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 3,93 m2.
Budynek położony na działce nr 384/1, o ogólnej pow. 167 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza nieruchomości: 177.000,00 zł. Wadium do przetargu: 17.700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
 
 
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 23.07.2021 08:36:10
Opublikował Maciej Pawlak 23.07.2021 08:36:10
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 23.07.2021 08:36:10
Zaktualizował Administrator 03.09.2021 11:54:01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.06.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4 w granicach działki gruntu nr 267/5 o powierzchni 0,0984 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 693,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 7 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic i Gazecie Wrocławskiej.

 
Wprowadził Administrator 04.06.2021 08:33:19
Opublikował Administrator 04.06.2021 08:33:19
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 04.06.2021 08:33:19
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.07.2021 11:25:27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.05.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1) lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach, składającego się z: przedsionka, biura, zaplecza, szatni, wc, umywalni, szatni brudnej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 54,50 m2. Pomieszczenia przynależne – na parterze: pom. gospod. o pow. 11,73 m2, w przyziemiu: klatka schodowa o pow. 3,30 m2, kotłownia o pow. 4,18 m2, pom. gospod. o pow. 4,25 m2.

Budynek położony na działce nr 606/2, o ogólnej pow. 190 m2, obręb Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00077045/3. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 109.600,00 zł

Wadium do przetargu: 11.000,00 zł


2) lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Zwycięstwa 14 w Świebodzicach, składającego się z: sali sprzedaży, o pow. użytk. 14,59 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 210, o ogólnej pow. 234 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00015255/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.500,00 zł

Wadium do przetargu: 2.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

 
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 28.05.2021 11:13:46
Opublikował Maciej Pawlak 28.05.2021 11:13:46
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 28.05.2021 11:13:46
Zaktualizował Maciej Pawlak 08.07.2021 14:10:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
21.05.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
1) lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 39,48 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 361/23, o ogólnej pow. 430 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00079273/4. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 75.400,00 zł. Wadium do przetargu: 7.600,00 zł
2) lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łącznej 25 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 22,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 384/3, o ogólnej pow. 161 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00042464/2. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 33.000,00 zł. Wadium do przetargu: 3.300,00 zł
3) lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 4-4A (brama nr 4) w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 42,12 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 397/16, o ogólnej pow. 188 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00028148/7. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 74.000,00 zł. Wadium do przetargu: 7.400,00 zł
4) lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 3 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, o łącznej pow. użytk. 22,68 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 4,60 m2.
Budynek położony na działce nr 573, o ogólnej pow. 4925 m2, obręb Pełcznica 2, księga wieczysta Kw nr SW1S/00023065/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 51.300,00 zł. Wadium do przetargu: 5.200,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 

   Informacja o wyniku przetargu

 

Wprowadził Maciej Pawlak 21.05.2021 10:21:33
Opublikował Maciej Pawlak 21.05.2021 10:21:33
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 21.05.2021 10:21:33
Zaktualizował Maciej Pawlak 02.07.2021 12:36:06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
07.05.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety, obręb 0001 Pełcznica 1, oznaczonych jako działki:
 
1)  nr 286/14, o powierzchni 0,5332 ha, księga wieczysta Kw Nr SW1S/00039363/0
Cena wywoławcza nieruchomości: 409.590,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:        41.000,00 zł
 
2)  nr 285/2, o powierzchni 0,3029 ha, księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019676/1
Cena wywoławcza nieruchomości: 232.470,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:         23.500,00 zł
 
3)nr 52/2, o powierzchni 0,5262 ha, księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6
Cena wywoławcza nieruchomości: 378.840,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:       38.000,00 zł
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka/i:
- nr 286/14 przeznaczona jest pod teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nr 285/2 i 52/2 przeznaczone są w części pod teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części pod teren zieleni urządzonej.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje dot. nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic i Gazecie Wrocławskiej.
 

  Pliki do pobrania

  Wyniki przetargu

 
Wprowadził Maciej Pawlak 07.05.2021 13:30:28
Opublikował Maciej Pawlak 07.05.2021 13:30:28
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 07.05.2021 13:30:28
Zaktualizował Administrator 21.06.2021 11:49:02
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 26.02.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5 w granicach działek gruntu:

1)  nr 691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5 o powierzchni 0,0517 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości:  53 000,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:    5 500,00 zł.

2)  nr 691/3 o powierzchni 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5 o powierzchni 0,0517 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 ,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:    5 000,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- działki nr 691/2, 691/3 oraz część działki nr 691/5; ulice klasy lokalnej – część działki nr 691/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania

  Wynik przetargu(1)

  Wynik przetargu(2)

Wprowadził Administrator 26.02.2021 10:23:17
Opublikował Administrator 26.02.2021 10:23:17
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 26.02.2021 10:23:17
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.04.2021 12:08:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 26.02.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4 w granicach działek gruntu:

1)  nr 267/3 o powierzchni 0,1108 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 795,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:  8 000,00 zł

2)  nr 267/4 o powierzchni 0,0995 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 431,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:  7 500,00 zł

3) nr 267/5 o powierzchni 0,0984 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 693,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:     7 000,00 zł

4) nr 267/7 o powierzchni 0,0810 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 778,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:     6 000,00 zł

5) nr 267/8 o powierzchni 0,0808 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 655,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:     6 000,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  Przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania

  Wynik przetargu(1)

  Wynik przetargu(2)

  Wynik przetargu(3)

  Wynik przetargu(4)

  Wynik przetargu(5)

Wprowadził Administrator 26.02.2021 10:19:41
Opublikował Administrator 26.02.2021 10:19:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 26.02.2021 10:19:41
Zaktualizował Maciej Pawlak 09.04.2021 12:06:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 12.02.2021
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Na podstawie art.30ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 65 z póżn .zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050/675/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 08.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargowej lokale użytkowe (garaże) stanowiące własność Gminy Świebodzice, na czas nieoznaczony.
ogłasza:
 1. I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku ul. Rynek14, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymieniony lokal użytkowy (garaż), własność Gminy Świebodzice.
 1. I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców ulicy Świdnickiej , na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymieniony lokal użytkowy (garaż), stanowiącego własność Gminy Świebodzice.
Przetarg na najem odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Rynek 1, w dniu 18.03.2021r o godz. 10.ºº – sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro). Wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionych lokali użytkowych (garaży) i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 666 95 40 lub 41.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl oraz www.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania

  Sprostowanie 

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

  Wynik przetargu

Wprowadził Maciej Pawlak 12.02.2021 14:07:49
Opublikował Maciej Pawlak 12.02.2021 14:07:49
Odpowiedzialny za treść Marta Karwas 12.02.2021 14:07:49
Zaktualizował Administrator 26.03.2021 08:35:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 05.02.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach przy ul. Piłsudskiego 8, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3 w granicach działki gruntu  nr 430/2 o powierzchni 0,0726 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalnym, o powierzchni użytkowej 770,30 m². Księga wieczystą Nr SW1S/00019828/2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 739 200,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 75 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl oraz www.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania

  Wynik przetargu

Wprowadził Administrator 05.02.2021 08:58:51
Opublikował Administrator 05.02.2021 08:58:51
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 05.02.2021 08:58:51
Zaktualizował Administrator 23.04.2021 11:14:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 22.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony:

 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach, oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 475/9 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach.

Lokal mieszkalny składa się z: pokoju, kuchni i łazienki z wc, o łącznej pow. użytk. 37,10 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 0,40 m2.

Budynek położony na działce nr 475/1, o ogólnej pow. 328 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00034592/9.

Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1/15 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 475/9, o ogólnej pow. 1671 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00080581/6.

W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 65.000,00 zł. Wadium do przetargu: 6.500,00 zł

 1. na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach.

Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00049105/7.

Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00076392/3.

W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 145.000,00 zł. Wadium do przetargu: 14.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

UWAGA: proszę o zapoznanie się ze sprostowaniem do ogłoszenia o przetargu

  Pliki do pobrania - PDF

  Sprostowanie - PDF

  Wynik przetargu - PDF

 

Wprowadził Maciej Pawlak 22.01.2021 12:44:24
Opublikował Maciej Pawlak 22.01.2021 12:44:24
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 22.01.2021 12:44:24
Zaktualizował Administrator 05.03.2021 09:21:46

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Łącznej 25 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 22,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 384/3, o ogólnej pow. 161 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00042464/2. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 37.700,00 zł. Wadium do przetargu: 3.800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

UWAGA: proszę o zapoznanie się ze sprostowaniem do ogłoszenia o przetargu

  Pliki do pobrania - PDF

  Sprostowanie - PDF

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu - PDF

  Wynik przetargu - PDF
 
 
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 22.01.2021 12:42:16
Opublikował Maciej Pawlak 22.01.2021 12:42:16
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 22.01.2021 12:42:16
Zaktualizował Administrator 05.03.2021 09:20:20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 22.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 26 przy ul. Jeleniogórskiej w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 39,48 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.

Budynek położony na działce nr 361/23, o ogólnej pow. 430 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00079273/4. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 75.400,00 zł. Wadium do przetargu: 7.600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu - PDF

  Wynik przetargu - PDF
 
Wprowadził Maciej Pawlak 22.01.2021 12:38:58
Opublikował Maciej Pawlak 22.01.2021 12:38:58
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 22.01.2021 12:38:58
Zaktualizował Administrator 05.03.2021 09:19:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 15.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4 w granicach działki gruntu nr 255/8 o powierzchni 0,0091 ha, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,

Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5 658,00 zł (cena zawiera podatek VAT)

Wadium do przetargu wynosi:  600,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF

  Lista osób - PDF

  Wynik przetargu - PDF

 
Wprowadził Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:52:22
Opublikował Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:52:22
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 18.01.2021 11:52:22
Zaktualizował Administrator 26.02.2021 10:07:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 15.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza II przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych przylegających do zbywanej nieruchomości, zlokalizowanych na działkach nr 435/1, 435/2, 435/3, 435/5, 436, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, w granicach działki gruntu nr 435/10 o powierzchni 0,0591 ha.

Księga wieczysta Nr SW1S/00019636/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 24 354,00 zł  (cena zawiera podatek VAT, cena jest pomniejszona o  wartość służebności).

Wadium do przetargu wynosi: 2 500,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF
 
  Lista osób - PDF
 
  Wynik przetargu - PDF
 
Wprowadził Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:51:41
Opublikował Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:51:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 18.01.2021 11:51:41
Zaktualizował Administrator 26.02.2021 10:05:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 15.01.2021

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynków przy ul. Strzeleckiej w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w granicach działki gruntu nr 491/3 o powierzchni 0,0023 ha, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019634/5, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, który odbędzie się dnia 18.02.2021r. o godz.  1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, Sala posiedzeń, pok. nr 7.

Cena  wywoławcza nieruchomości  wynosi 17 800,00 zł.

Wadium do przetargu wynosi 1 800,00 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, nr tel. 74 664 54 55 lub 74 666 95 25.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.

  Pliki do pobrania - PDF
 
  Lista osób - PDF
 
  Wynik przetargu - PDF
 
Wprowadził Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:51:09
Opublikował Wojciech Laskowik 18.01.2021 11:51:09
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 18.01.2021 11:51:09
Zaktualizował Administrator 26.02.2021 10:10:01
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.