Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Ogłoszenia o przetargach, wyniki przetargów » Rok 2020 » Lipiec 2020

Lipiec 2020

Ogłoszenie o przetargu 24.07.2020r.
 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5 w granicach działek gruntu:
1)  nr 691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5 o powierzchni 0,0517 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości:  66 420,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   6 000,00 zł.
2)  nr 691/3 o powierzchni 0,0802 ha) wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5 o powierzchni 0,0517 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 730 ,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   6 000,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- działki nr 691/2, 691/3 oraz część działki nr 691/5; ulice klasy lokalnej – część działki nr 691/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25 do 27.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.
Przetarg odbędzie się w dniu
27.08 2020 r. o godz.10:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7
(sala posiedzeń )
 
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 24.07.2020 11:54:40
Opublikował Maciej Pawlak 24.07.2020 11:54:40
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 24.07.2020 11:54:40
Ogłoszenie o przetargu 24.07.2020r.
 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5 w granicach działki gruntu nr 684/2 o powierzchni 0,1225 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 362,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 10 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7 .
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.
Przetarg odbędzie się w dniu
27.08 2020 r. o godz. 11 :00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7
(sala posiedzeń )
 
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 24.07.2020 11:50:07
Opublikował Maciej Pawlak 24.07.2020 11:50:07
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 24.07.2020 11:50:07
Zaktualizował Maciej Pawlak 24.07.2020 11:55:11
Ogłoszenie o przetargu
17.07.2020r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
 1. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach, oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 475/9 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach.
Lokal mieszkalny składa się z: pokoju, kuchni i łazienki z wc, o łącznej pow. użytk. 37,10 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 0,40 m2.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1/15 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 475/9, o ogólnej pow. 1671 m2, obręb Śródmieście 3.
Cena wywoławcza nieruchomości: 76.587,00 zł. Wadium do przetargu: 7.700,00 zł.
 1. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ciernie 161B w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 27,92 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 1,98 m2.   
  Cena wywoławcza nieruchomości: 51.600,00 zł. Wadium do przetargu: 5.200,00 zł.
 1. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju i kuchni, o łącznej pow. użytk. 21,30 m2. Pomieszczenie przynależne – komórka strychowa o pow. 4,10 m2. Pomieszczenie wc poza lokalem – na podwórku.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 38.100,00 zł. Wadium do przetargu: 3.900,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali mieszkalnych i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl.
 
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 17.07.2020 13:35:24
Opublikował Maciej Pawlak 17.07.2020 13:35:24
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 17.07.2020 13:35:24
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.07.2020 13:43:47
Ogłoszenie o przetargu 03.07.2020r.
 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, w granicach działki gruntu nr 430/2, o ogólnej powierzchni 0,0726 ha, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, stanowiącej własność Gminy Świebodzice.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą Kw Nr SW1S/00019828/2.
Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 770,30 m², aktualnie wyłączonym z użytkowania. Budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej, usytuowany w zabudowie półzwartej staromiejskiej. Budynek jest wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa miasta Świebodzice pod nr 100. Ściany murowane z cegły, dach płaski o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Stolarka okienna plastikowa.Standard wykończenia pomieszczeń średni i dobry, stan techniczny budynku dostateczny – stwierdzono wady konstrukcyjne fundamentów i ścian fundamentowych. Fundamenty wymagają wzmocnienia, ściany konstrukcyjne wymagają  napraw. Posadzki na parterze zerwane, wewnątrz i na zewnątrz budynku zostały wykonane odkrywki fundamentów oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Instalacja wodno-kanalizacyjna podposadzkowa wymaga całkowitej wymiany.
Dojazd do nieruchomości dobry- drogą asfaltową. Sąsiedztwo – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się mury obronne Świebodzic. Teren częściowo utwardzony kostką betonową, ogrodzony.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 430/2, Obręb 0003 Śródmieście 3 w Świebodzicach oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej (symbol w planie MWU).
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości:    924 000,00 zł
Wadium do przetargu wynosi:        100 000,00 zł
W przetargu obowiązuje postąpienie w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia zostanie podana uczestnikom na przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7 (sala posiedzeń)
 
 
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 03.07.2020 08:45:19
Opublikował Maciej Pawlak 03.07.2020 08:45:19
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 03.07.2020 08:45:19
Zaktualizował Wojciech Laskowik 03.07.2020 12:09:05
Ogłoszenie o przetargu 03.07.2020r.
 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych przylegających do zbywanej nieruchomości, zlokalizowanych na działkach nr 435/1, 435/2, 435/3, 435/5, 436, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, w granicach działki gruntu nr 435/10 o powierzchni 0,0591 ha (w klasie B). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą Kw Nr SW1S/00019636/9.
Ww. nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Tylna granica działki przylega do koryta rzeki Pełcznica. Kształt  działki  nieregularny, teren  z  lekkim  spadkiem w stronę rzeki. Dojazd drogą utwardzoną – ul. Wiejska. Nieruchomość jest usytuowana na terenie uzbrojonym.
Na nieruchomości będzie ustanowiona służebność gruntowa na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich w pasie o szerokości 3 m na długości 35,00 m oraz w pasie o szerokości 1,5 m na długości 22,00 m. Łączna powierzchnia działki objęta służebnością wynosi 138,00 m².
Cena wywoławcza nieruchomości:  48 708,00 zł  (cena zawiera podatek VAT, cena jest pomniejszona o wartość służebności)
Wadium do przetargu wynosi:         5 000,00 zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 435/10, Obręb Śródmieście 3 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol w planie MW).
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów.
W przetargu obowiązuje postąpienie w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia zostanie podana uczestnikom na przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7 (sala posiedzeń)
 
 
Pliki do pobrania:

 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 03.07.2020 08:36:50
Opublikował Maciej Pawlak 03.07.2020 08:36:50
Odpowiedzialny za treść Pierzchała Magdalena 03.07.2020 08:36:50
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.