Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » NIERUCHOMOŚCI » Ogłoszenia o przetargach, wyniki przetargów » Rok 2022

Rok 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.10.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE ogłasza:
Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o powierzchni 0,0053 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019733/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 000,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 17 000,00 zł
W mpzp ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 28.10.2022 09:31:23
Opublikował Maciej Pawlak 28.10.2022 09:31:23
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 28.10.2022 09:31:23
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach przy ul. Ogrodowej, obręb Pełcznica 1, w granicach działek:

1) nr 530/2, o powierzchni 0,0987 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 230,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 12 500,00 zł

2) nr 530/3, o powierzchni 0,1045 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 610,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 13 200,00 zł

3) nr 530/4, o powierzchni 0,1033 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o powierzchni 0,0998 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł

4) nr 530/7, o powierzchni 0,1026 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł

5) nr 530/8, o powierzchni 0,0935 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 850,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 11 700,00 zł

6) nr 530/9, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

7) nr 530/10, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

8) nr 530/11, o powierzchni 0,0941 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

9) nr 530/12, o powierzchni 0,0938 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o powierzchni 0,2203 ha. Księga wieczysta Kw Nr SW1S/00019842/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 530/2, 530/3, 530/4, 530/7, 530/8, 530/9, 530/10, 530/11, 530/12 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działki nr 530/1, 530/6 pod drogę wewnętrzną.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 (pokój nr 7). Wszelkie informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl.

  Informacja o wyniku przetargu

Wprowadził Administrator 14.10.2022 14:15:06
Opublikował Administrator 14.10.2022 14:15:06
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 14.10.2022 14:15:06
Zaktualizował Maciej Pawlak 25.11.2022 14:48:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.10.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE ogłasza:
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5 w granicach działek gruntu:
1)  nr 691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości 103 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   11 000,00 zł.
2)  nr 691/3 o powierzchni 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   10 000,00 zł.
3)  nr 691/7 o powierzchni 0,0801 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości 97 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   10 000,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
 
Wprowadził Maciej Pawlak 07.10.2022 10:37:23
Opublikował Maciej Pawlak 07.10.2022 10:37:23
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 07.10.2022 10:37:23
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.11.2022 09:15:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.09.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
 1. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 21,85 m2. Pomieszczenie przynależne – wc o pow. 1,00 m2.
  Budynek położony na działce nr 16/3, o pow. 264 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00025001/4. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 38.500,00 zł
  Wadium do przetargu: 3.900,00 zł
 2. lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Osiedle WSK 2 w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 36,23 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
  Budynek położony na działce nr 217, o pow. 192 m2, obręb Pełcznica 2, księga wieczysta Kw nr SW1S/00012853/7. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 91.100,00 zł
  Wadium do przetargu: 9.200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
 

 

Wprowadził Administrator 30.09.2022 10:20:57
Opublikował Administrator 30.09.2022 10:20:57
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 30.09.2022 10:20:57
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.11.2022 11:05:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
30.09.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, komunikacji (I piętro), komunikacji (parter), o łącznej pow. użytk. 77,44 m2. Pomieszczenie przynależne – pomieszczenie strychowe, o pow. 22,20 m2.
  Budynek położony na działce nr 418/62, o pow. 292 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00040523/0. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 146.500,00 zł
  Wadium do przetargu: 14.700,00 zł
 2. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 3,93 m2.
  Budynek położony na działce nr 384/1, o pow. 167 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 189.900,00 zł
  Wadium do przetargu: 19.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

 
 
  Informacja o wyniku przetargu
 
 
 

 

Wprowadził Administrator 30.09.2022 10:16:41
Opublikował Administrator 30.09.2022 10:16:41
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 30.09.2022 10:16:41
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.11.2022 11:08:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
19.08.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o powierzchni 0,0053 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019733/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 000,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 17 000,00 zł
W mpzp ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
  Informacja o wyniku przetargu
 
 

 

Wprowadził Administrator 19.08.2022 09:37:00
Opublikował Administrator 19.08.2022 09:37:00
Odpowiedzialny za treść Sylwia Niedzwiecka 19.08.2022 09:37:00
Zaktualizował Maciej Pawlak 07.10.2022 10:07:01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
12.08.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE ogłasza:
1) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1 w granicach działek gruntu  nr 531/4 o powierzchni 0,1639 ha oraz nr 533/3 o powierzchni 0,0115 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00019842/6; wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 531/2 o powierzchni 0,0262 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00084851/8 oraz udziałem w wysokości 1/20 w działce nr 109/17 o powierzchni 0,0773 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00082268/0.
W m.p.z.p. działki nr 531/4, 533/3, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działka nr 109/17 przeznaczona jest pod ulicę klasy dojazdowej, działka nr 531/2 przeznaczona jest pod ulicę klasy dojazdowej oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości:  237 267,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   24 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4 w granicach działki gruntu nr 267/1 o powierzchni 0,0528 ha
Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3
Cena wywoławcza nieruchomości: 39 500,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   4 000,00 zł
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomościach będących przedmiotami przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 12.08.2022 09:14:15
Opublikował Maciej Pawlak 12.08.2022 09:14:15
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 12.08.2022 09:14:15
Zaktualizował Administrator 30.09.2022 08:57:08
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.08.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza przetargi ustne ograniczone dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:

 1. okalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i pokoju, o łącznej pow. użytk. 21,85 m2. Pomieszczenie przynależne – wc o pow. 1,00 m2. Budynek położony na działce nr 16/3, o ogólnej pow. 264 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00025001/4. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 42.700,00 zł. Wadium do przetargu: 4.300,00 zł
 2. lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, komunikacji (I piętro), komunikacji (parter), o łącznej pow. użytk. 77,44 m2. Pomieszczenie przynależne – pomieszczenie strychowe o pow. 22,20 m2. Budynek położony na działce nr 418/62, o ogólnej pow. 292 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00040523/0. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 162.600,00 zł. Wadium do przetargu: 17.000,00 zł
 3. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 3,93 m2. Budynek położony na działce nr 384/1, o ogólnej pow. 167 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 211.000,00 zł. Wadium do przetargu: 21.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

 
 
 
Wprowadził Administrator 05.08.2022 08:32:19
Opublikował Administrator 05.08.2022 08:32:19
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.08.2022 08:32:19
Zaktualizował Administrator 16.09.2022 08:55:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.07.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5 w granicach działek gruntu:
1)  nr 691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości:  115 005,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   12 000,00 zł.
2)  nr 691/3 o powierzchni 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 486,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   11 000,00 zł.
3)  nr 691/7 o powierzchni 0,0801 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o powierzchni 0,0465 ha.
Księga wieczysta Nr SW1S/00019844/0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 363,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:   11 000,00 zł.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki oznaczone są jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.
Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.
 

  Informacja o wyniku przetargu

Wprowadził Maciej Pawlak 22.07.2022 08:49:40
Opublikował Maciej Pawlak 22.07.2022 08:49:40
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 22.07.2022 08:49:40
Zaktualizował Maciej Pawlak 16.09.2022 09:45:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
13.05.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4, w granicach działki gruntu nr 207/4, o powierzchni 0,0180 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 800,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 400,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako tereny zieleni izolacyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach lub pod nr telefonu: 74 664 95 16. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic.
 

 
 

 

 
Wprowadził Administrator 13.05.2022 09:17:13
Opublikował Administrator 13.05.2022 09:17:13
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 13.05.2022 09:17:13
Zaktualizował Administrator 01.07.2022 10:42:39
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
06.05.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
przetargi ustne ograniczone dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
 1. lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Strzegomskiej 28 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, schowka, o łącznej pow. użytk. 25,01 m2. Pomieszczenia przynależne – 2 piwnice o pow. 1,39 m2 i 1,40 m2. Wc wspólne usytuowane na półpiętrze. Budynek położony na działce nr 39/1, o ogólnej pow. 160 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00053280/8. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 56.700,00 zł. Wadium do przetargu: 5.700,00 zł
 2. lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4A w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, komunikacji (I piętro), komunikacji (parter), o łącznej pow. użytk. 77,44 m2. Pomieszczenie przynależne – pomieszczenie strychowe o pow. 22,20 m2. Budynek położony na działce nr 418/62, o ogólnej pow. 292 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00040523/0. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 162.600,00 zł. Wadium do przetargu: 17.000,00 zł
 3. lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, pokoju, o łącznej pow. użytk. 29,57 m2. Pomieszczenia przynależne – piwnica, o pow. 0,84 m2, pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o pow. 6,43 m2. Budynek położony na działce nr 600/1, o ogólnej pow. 164 m2, obręb Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00036047/8. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usług nieuciążliwych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 50.500,00 zł. Wadium do przetargu: 5.100,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
 
  Informacja o wyniku przetargu

 

Wprowadził Administrator 06.05.2022 12:02:26
Opublikował Administrator 06.05.2022 12:02:26
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 06.05.2022 12:02:26
Zaktualizował Maciej Pawlak 17.06.2022 10:17:46
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.04.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o powierzchni 0,0053 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019733/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 163 000,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 17 000,00 zł

W mpzp ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl.

 

Wprowadził Administrator 22.04.2022 11:12:10
Opublikował Administrator 22.04.2022 11:12:10
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 22.04.2022 11:12:10
Zaktualizował Administrator 03.06.2022 10:14:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.03.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ogłasza stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4, w granicach działki gruntu nr 207/4, o powierzchni 0,0180 ha, księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 3 800,00 zł
Wadium do przetargu wynosi: 400,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako tereny zieleni izolacyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach lub pod nr telefonu: 74 664 95 16. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl.  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic.
 

  Lista osób zakwalifikowanych

  Informacja o wyniku przetargu

Wprowadził Administrator 04.03.2022 10:13:03
Opublikował Administrator 04.03.2022 10:13:03
Odpowiedzialny za treść Joanna Janas 04.03.2022 10:13:03
Zaktualizował Administrator 22.04.2022 12:52:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.03.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0004 Ciernie 4 w granicach działki gruntu nr 267/1 o powierzchni 0,0528 ha Księga wieczysta Nr SW1S/00019843/3

Cena wywoławcza nieruchomości: 46 740,00 zł (Cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi:    5 000,00 zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7.

Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl  i www.bip.swiebodzice.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w Gazecie Świebodzic
 

 

 

Wprowadził Administrator 04.03.2022 08:43:11
Opublikował Administrator 04.03.2022 08:43:11
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 04.03.2022 08:43:11
Zaktualizował Administrator 22.04.2022 11:06:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.01.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetarg ustny ograniczony:

dla mieszkańców budynku nr 30 przy ul. Kolejowej w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, składającego się z: 2 pokoi, jadalni, kuchni, łazienki z wc, 3 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 49,32 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 174, o ogólnej pow. 182 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00015116/0. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 104.400,00 zł.
Wadium do przetargu: 10.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokalu i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.

  Odwołanie przetargu

Wprowadził Administrator 28.01.2022 09:43:47
Opublikował Administrator 28.01.2022 09:43:47
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 28.01.2022 09:43:47
Zaktualizował Administrator 01.03.2022 15:44:18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
28.01.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2 w granicach działek gruntu nr 876/29 o powierzchni 0,0941 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019732/2 oraz nr 866/46 o powierzchni 0,0053 ha, księga wieczysta nr SW1S/00019733/9.
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 000,00 zł (cena zawiera podatek VAT)
Wadium do przetargu wynosi: 19 000,00 zł
W mpzp ww. działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Wszelkie informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, lub pod nr telefonu: 74 664-54-55, 74 666-95-25.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 

 

Wprowadził Administrator 28.01.2022 09:38:49
Opublikował Administrator 28.01.2022 09:38:49
Odpowiedzialny za treść Magdalena Pierzchała 28.01.2022 09:38:49
Zaktualizował Maciej Pawlak 11.03.2022 09:54:01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.01.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 1. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach, składającego się z: przedsionka, biura, zaplecza, szatni, wc, umywalni, szatni brudnej, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 54,50 m2. Pomieszczenia przynależne – na parterze: pom. gospod. o pow. 11,73 m2, w przyziemiu: klatka schodowa o pow. 3,30 m2, kotłownia o pow. 4,18 m2, pom. gospod. o pow. 4,25 m2. Budynek położony na działce nr 606/2, o ogólnej pow. 190 m2, obręb Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00077045/3. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 76.000,00 zł. Wadium do przetargu: 7.600,00 zł
 2. lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Zwycięstwa 14 w Świebodzicach, składającego się z: sali sprzedaży, o pow. użytk. 14,59 m2. Brak pomieszczeń przynależnych. Budynek położony na działce nr 210, o ogólnej pow. 234 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00015255/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 17.800,00 zł. Wadium do przetargu: 1.800,00 zł
 3. lokalu użytkowego nr L2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach. Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych. Budynek położony na działce nr 333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00049105/7. Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00076392/3. W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 113.000,00 zł. Wadium do przetargu: 11.300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 

  Informacje o wyniku przetargu

Wprowadził Administrator 05.01.2022 13:58:24
Opublikował Administrator 05.01.2022 13:58:24
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.01.2022 13:58:24
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.02.2022 14:47:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.01.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetargi ustne ograniczone dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:
 1. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 3,93 m2.
  Budynek położony na działce nr 384/1, o ogólnej pow. 167 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 159.000,00 zł. Wadium do przetargu: 15.900,00 zł
 2. lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 48 w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, wc, o łącznej pow. użytk. 41,70 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 1,63 m2.
  Budynek położony na działce nr 377/1, o ogólnej pow. 135 m2, obręb Pełcznica 2, księga wieczysta Kw nr SW1S/00032118/9. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 78.800,00 zł. Wadium do przetargu: 7.900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 

  Informacje o wyniku przetargu

 

Wprowadził Administrator 05.01.2022 13:52:13
Opublikował Administrator 05.01.2022 13:52:13
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.01.2022 13:52:13
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.02.2022 14:47:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
05.01.2022
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza przetargi ustne ograniczone:
 1. dla mieszkańców budynku nr 4A przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4A w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, o łącznej pow. użytk. 40,10 m2. Pomieszczenia przynależne – piwnica o pow. 12,65 m2, wc o pow. 2,64 m2. Budynek położony na działce nr 431/44, o ogólnej pow. 279 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00058015/5. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 66.100,00 zł. Wadium do przetargu: 6.700,00 zł
 2. dla mieszkańców budynku nr 28 przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Strzegomskiej 28 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, schowka, o łącznej pow. użytk. 25,01 m2. Pomieszczenia przynależne – 2 piwnice o pow. 1,39 m2 i 1,40 m2. Ws wspólne usytuowane na półpiętrze. Budynek położony na działce nr 39/1, o ogólnej pow. 160 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00053280/8. W mpzp w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 56.700,00 zł. Wadium do przetargu: 5.700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25, oraz na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl, www.bip.swiebodzice.pl.
 
 
 

 

Wprowadził Administrator 05.01.2022 13:42:57
Opublikował Administrator 05.01.2022 13:42:57
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 05.01.2022 13:42:57
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.02.2022 14:32:33
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.