Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Burmistrza Miasta » Kadencja 2018 - 2023 » Rok 2019

Rok 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

12.12.2019r.
Burmistrz Miasta Świebodzice prosi zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Świebodzice, o złożenie oferty w sprawie zapewnienia w swoim gospodarstwie rolnym miejsca dla zwierząt gospodarskich przekazanych przez tut. Urząd

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 12.12.2019 12:17:12
Opublikował Administrator 12.12.2019 12:17:12
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 12.12.2019 12:17:12
Zaktualizował Administrator 12.12.2019 12:17:23

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

28.11.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30 października 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XVII/116/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 28.11.2019 20:42:19
Opublikował Maciej Pawlak 28.11.2019 20:42:19
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 28.11.2019 20:42:19
Zaktualizował Administrator 12.12.2019 12:17:33

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

28.11.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30 października 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XVII/115/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 28.11.2019 20:40:08
Opublikował Maciej Pawlak 28.11.2019 20:40:08
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 28.11.2019 20:40:08
Zaktualizował Administrator 12.12.2019 12:17:44

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

28.11.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 30 października 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XVII/114/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 28.11.2019 20:35:41
Opublikował Maciej Pawlak 28.11.2019 20:35:41
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 28.11.2019 20:35:41
Zaktualizował Maciej Pawlak 28.11.2019 20:36:12

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

30.10.2019r.
Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. 2016.3173) ) zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.2631). oraz Zarządzeniem Nr 340/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 05.11.2019 08:37:06
Opublikował Maciej Pawlak 05.11.2019 08:37:06
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 05.11.2019 08:37:06
Zaktualizował Maciej Pawlak 12.11.2019 11:20:40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

25.10.2019r.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) w związku z wnioskiem TEL-CONNECT Mirosław Sadowski z siedzibą przy ul. K. Szymanowskiego 7/5 w Świdnicy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B".

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 25.10.2019 13:51:36
Opublikował Maciej Pawlak 25.10.2019 13:51:36
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 25.10.2019 13:51:36

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

25.10.2019r.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) w związku z wnioskiem PlasticWorld A&T Agnieszka Iwińska z siedzibą przy ul. Czarnoleskiej 38 B w Jeleniej Górze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B".

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 25.10.2019 13:49:26
Opublikował Maciej Pawlak 25.10.2019 13:49:26
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 25.10.2019 13:49:26

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

25.10.2019r.
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) w związku z wnioskiem BLEKPLAST Michał Labok z siedzibą przy ul. Okrężnej 23 w Jeleniej Górze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B"

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 25.10.2019 13:46:40
Opublikował Maciej Pawlak 25.10.2019 13:46:40
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 25.10.2019 13:46:40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.10.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 26 lipca 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XIII/99/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.10.2019 12:55:38
Opublikował Maciej Pawlak 18.10.2019 12:55:38
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.10.2019 12:55:38

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.10.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 26 lipca 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XIII/98/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.10.2019 12:54:24
Opublikował Maciej Pawlak 18.10.2019 12:54:24
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.10.2019 12:54:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

11.10.2019r.
Na podstawie art 38 oraz art 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm),

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 11.10.2019 12:10:50
Opublikował Maciej Pawlak 11.10.2019 12:10:50
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 11.10.2019 12:10:50
Zaktualizował Maciej Pawlak 11.10.2019 12:13:39

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

04.10.2019r.
Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496) zawiadamiam o złożeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa Osiedla 27 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej” i zamieszczeniu go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 04.10.2019 12:53:24
Opublikował Maciej Pawlak 04.10.2019 12:53:24
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 04.10.2019 12:53:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

03.10.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/303/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach oraz uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 stycznia 2019 r.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 04.10.2019 08:28:13
Opublikował Maciej Pawlak 04.10.2019 08:28:13
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 04.10.2019 08:28:13
Zaktualizował Maciej Pawlak 04.10.2019 08:30:17

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.09.2019r.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 79 a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody oraz materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B"

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.09.2019 15:39:13
Opublikował Maciej Pawlak 18.09.2019 15:39:13
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.09.2019 15:39:13

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.09.2019r.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 79 a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody oraz materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B"

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.09.2019 15:37:15
Opublikował Maciej Pawlak 18.09.2019 15:37:15
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.09.2019 15:37:15

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.09.2019r.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 79 a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późń. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody oraz materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B"

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.09.2019 15:29:35
Opublikował Maciej Pawlak 18.09.2019 15:29:35
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.09.2019 15:29:35
Zaktualizował Maciej Pawlak 18.09.2019 15:34:17

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

06.09.2019r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr V/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 06.09.2019 14:39:22
Opublikował Administrator 06.09.2019 14:39:22
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 06.09.2019 14:39:22
Zaktualizował Administrator 06.09.2019 14:39:31

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

27.08.2019r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz delegacji art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),ZAWIADAMIAM, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. została wydana, na rzecz firmy TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, Decyzja Nr 2/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa słupa betonowego pojedynczego typu E i sieci elektroenergetycznej kablowej 20 kV nr WBW55020 w m. Świebodzice w rejonie ul. Kasztanowej, Ofiar Oświęcimskich i Zimny Dwór, dz. nr 366, 364, 286/2, 351 i 339, obręb Pełcznica 2”, przewidziana do realizacji na terenie części działek: - nr 286/2, 351, 364 i 366, obr. Pełcznica 2 – własność Gminy Świebodzice, - nr 339, obr. Pełcznica 2 - własność Gminy Świebodzice, w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa. W Wydziale Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pok. nr 6, w godzinach 7:30 – 15:00, można zapoznać się z treścią decyzji.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 27.08.2019 15:45:00
Opublikował Maciej Pawlak 27.08.2019 15:45:00
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 27.08.2019 15:45:00
Zaktualizował Administrator 06.09.2019 14:39:40

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

12.07.2019r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach (Etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lipca 2019 r. do 05 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 12.07.2019 11:29:27
Opublikował Administrator 12.07.2019 11:29:27
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 12.07.2019 11:29:27
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 14:03:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

12.07.2019r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lipca 2019 r. do 05 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 12.07.2019 11:28:15
Opublikował Administrator 12.07.2019 11:28:15
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 12.07.2019 11:28:15
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 12:15:12

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

08.07.2019r.
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B ”, którego Inwestorem jest firma BLECKPLAST Michał Labok ul. Okrężna 23, 58-500 Jelenia Góra
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 08.07.2019 14:24:00
Opublikował Administrator 08.07.2019 14:24:00
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 08.07.2019 14:24:00
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 12:15:19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

08.07.2019r.
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B ”, którego Inwestorem jest firma PlasticWolrd A&T Agnieszka Iwińska ul. Czarnoleska 38 B, 58-500 Jelenia Góra.
 
POBIERZ:

Wprowadził Administrator 08.07.2019 14:23:04
Opublikował Administrator 08.07.2019 14:23:04
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 08.07.2019 14:23:04
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 12:13:53

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

08.07.2019r.
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Świebodzice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B ”, którego Inwestorem jest firma TEL-CONNECT Mirosław Sadowski ul. Karola Szymanowskiego 7, 58-100 Świdnica.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 08.07.2019 14:21:34
Opublikował Administrator 08.07.2019 14:21:34
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 08.07.2019 14:21:34
Zaktualizował Administrator 12.07.2019 12:15:27

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

05.07.2019r.
Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05.06.2019 r. (data wpływu do Urzędu: 06.06.2019 r.; uzupełniony w dniu 27.06.2019 r.) złożony przez pełnomocnika P. Krzysztofa Kuśmierskiego z firmy EL-MONT Sp. z o.o. Sp.k, ul. Żeromskiego 9, 58-260 Bielawa, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa słupa betonowego pojedynczego typu E i sieci elektroenergetycznej kablowej 20 kV nr WBW55020 w m. Świebodzice w rejonie ul. Kasztanowej, Ofiar Oświęcimskich i Zimny Dwór, dz. Nr 366, 364, 286/2, 351 i 339, obręb Pełcznica 2”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 05.07.2019 14:00:00
Opublikował Administrator 05.07.2019 14:00:00
Odpowiedzialny za treść Olesińska-Malinowska Jadwiga 05.07.2019 14:00:00

28.06.2019r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka 1, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lipca 2019 r. do 06 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz.od 8:30 do 14:00.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 28.06.2019 09:49:11
Opublikował Administrator 28.06.2019 09:49:11
Odpowiedzialny za treść Oleśińska-Malinowska Jadwiga 28.06.2019 09:49:11

31.05.2019r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach (Etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 31.05.2019 09:04:21
Opublikował Administrator 31.05.2019 09:04:21
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 31.05.2019 09:04:21
Zaktualizował Administrator 31.05.2019 09:05:13

30.04.2019r.
dot. rozpoczęciu kontroli mających na celu sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 30.04.2019 15:03:50
Opublikował Administrator 30.04.2019 15:03:50
Odpowiedzialny za treść Heinz Emilia 30.04.2019 15:03:50

26.04.2019r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 21 marca 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr VII/61/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Mieszka I, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach. Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 26.04.2019 09:30:19
Opublikował Administrator 26.04.2019 09:30:19
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 26.04.2019 09:30:19

26.04.2019r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr V/38/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strefowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach. Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 26.04.2019 09:28:44
Opublikował Administrator 26.04.2019 09:28:44
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 26.04.2019 09:28:44
Zaktualizował Administrator 26.04.2019 09:29:06

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

18.04.2019r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i I 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr LXI/362/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Swiebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 18.04.2019 15:22:05
Opublikował Administrator 18.04.2019 15:22:05
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.04.2019 15:22:05
Zaktualizował Administrator 18.04.2019 15:23:07

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

21.02.2019r.
dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz delegacji art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j .t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), ZAWIADAMIAM, że w dniu 19 lutego 2019 r. została wydana, na rzecz firmy TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, decyzja nr 1/2019 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 20 kV w Świebodzicach"
 
POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 21.02.2019 15:00:51
Opublikował Administrator 21.02.2019 15:00:51
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 21.02.2019 15:00:51
Zaktualizował Administrator 18.04.2019 15:23:14

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

15.02.2019r.
dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr V/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XLII/303/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach.
 

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 18.02.2019 09:40:46
Opublikował Administrator 18.02.2019 09:40:46
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 18.02.2019 09:40:46
Zaktualizował Administrator 18.04.2019 15:23:21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

28.01.2019r.
wyznaczenia nowego terminu sprawy przez organ opiniujący

dla przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B".
 
Wprowadził Administrator 28.01.2019 18:12:47
Opublikował Administrator 28.01.2019 18:12:47
Odpowiedzialny za treść Heinz Emilia 28.01.2019 18:12:47
Zaktualizował Administrator 18.02.2019 09:37:37

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

22.01.2019r.
dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.12.2018 r. (data wpływu do Urzędu: 20.12.2018 r.; ostatecznie uzupełniony w dniu 15.01.2018 r.) złożony przez pełnomocnika P. Krzysztofa Kuśmierskiego z firmy EL-MONT Sp. z o.o. Sp.k, ul. Żeromskiego 9, 58-260 Bielawa, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 

POBIERZ:

Wprowadził Administrator 22.01.2019 09:34:11
Opublikował Administrator 22.01.2019 09:34:11
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 22.01.2019 09:34:11
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 18:05:00
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.