Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informator Interesanta » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagamy:

 • Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają do wglądu ważny dokument tożsamości.
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu) -do wglądu;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu  lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (stwierdzające, że nupturient zgodnie z prawem ojczystym  spełnia wszystkie warunki do zawarcia związku małżeńskiego i określające jego stan cywilny).  W przypadku, gdy otrzymanie wymaganych  dokumentów napotyka trudności lub jest nie możliwe (dany kraj nie wydaje takich zaświadczeń), polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia w/w dokumentu.

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula.

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

Termin i sposób załatwienia:

 • Przyjęcie zapewnienia – niezwłocznie, wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu.
 • W przypadku konieczności wystąpienia kierownika USC do innego USC z wnioskiem o udostępnienie aktów stanu cywilnego, w krajowym Rejestrze Stanu Cywilnego (tzw.RSC), niezbędnych do sporządzenia zapewnień, czynności związane z przyjęciem zapewnień nastąpią niezwłocznie po wykonaniu zlecenia przez urząd posiadający księgę z aktem stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego posiadający księgę, dokonuje wprowadzenia aktu stanu cywilnego do RSC w terminie przewidzianym w ustawie, do 10 dni.
 • Jeżeli cudzoziemiec zawierający małżeństwo nie zna języka polskiego podczas składania wszystkich oświadczeń przed Kierownikiem USC (również podczas ceremonii ślubnej w Urzędzie) powinien mu towarzyszyć tłumacz języka polskiego, którego udział zapewniają osoby składające te oświadczenia (dotyczy również świadków).

Zapłacisz:

 •  opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 • Jeżeli składający dokumenty do ślubu konkordatowego zamierzają zawrzeć małżeństwo poza terenem właściwości USC Świebodzice, opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa wnoszą na rachunek bankowy urzędu miejsca zawarcia małżeństwa.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł
 •  opłata dodatkowa w przypadku ślubu poza lokalem USC - 1000 zł
 • Pierwszy odpis skrócony po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest bezpłatnie.

Opłatę można wnieść na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego za pomocą terminala płatniczego, lub w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27, lub przelewem na konto Gminy Świebodzice:

             ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

   BNP Paribas Bank Polska S.A. 

nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

Pokwitowanie wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

 

Tryb odwoławczy:

 •  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 • Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Warto wiedzieć:

 • Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC niezależnie od miejsca zamieszkania narzeczonych.

Ustawowy termin oczekiwania na zawarcie ślubu w USC wynosi 1 miesiąc.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, które należy udokumentować.

Śluby odbywają się z reguły w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Małżeństwo może zostać zawarte poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, po ocenie dokonanej przez kierownika USC wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

 • Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. ślub konkordatowy), kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego, może on otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia (patrz procedura: Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granią).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:  Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz.U. 2017 poz. 682. )
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1792).

Załączniki:

 

Wprowadził Administrator 28.01.2019 13:24:01
Opublikował Administrator 28.01.2019 13:24:01
Odpowiedzialny za treść Szymecka Aleksandra 28.01.2019 13:24:01
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.05.2020 12:10:22
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.