Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informator Interesanta » Urząd Stanu Cywilnego » Wpisanie do aktu małżeństwa wyroku rozwodowego orzeczonego w sądzie zagranicznym

Wpisanie do aktu małżeństwa wyroku rozwodowego orzeczonego w sądzie zagranicznym

Wymagamy:

 •  Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy,
 • Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
 • Oryginał wyroku, dokumentu orzekającego rozwód:

Jeżeli rozwód był orzeczony w kraju należącym do Unii Europejskiej to należy przedłożyć:

1. odpis orzeczenia sądu zagranicznego,

2 zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich

3. urzędowe tłumaczenie na język polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Jeżeli rozwód orzeczony był w innym kraju z poza Unii Europejskiej i podlega uznaniu w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i umowy dwustronnej, która przewiduje uznawanie z mocy prawa orzeczeń w sprawach małżeńskich to należy dołączyć:

1. odpis orzeczenia sądu o rozwodzie, z klauzulą prawomocności,

2. dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, (tylko w przypadku, gdy prawomocność nie wynika z orzeczenia),

3. jeżeli orzeczenie zapadło zaocznie - dokument stwierdzający, że zawiadomienie wszczynające postępowanie zostało skutecznie doręczone stronie pozwanej lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku wyroku o rozwodzie wydany przez ustanowiony organ orzekający w trybie postępowania administracyjnego:

1. odpis orzeczenia wydany przez właściwy organ administracyjny zawierający klauzulę prawomocności,

2. urzędowe tłumaczenie na język polski w/w dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 •  Podanie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa:

1. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

2.drogą pocztową - podanie winno zawierać notarialne potwierdzenie podpisu wnioskodawcy.

3. Z zagranicy - za pośrednictwem konsula RP.

Termin i sposób załatwienia:

 • bez zbędnej zwłoki
 • do 2 miesięcy - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Zapłacisz:

 •  opłata skarbowa za wpisanie wyroku rozwodowego – 11 zł
 •  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi,     wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej  – 17 zł

Opłatę można wnieść na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27.

Pokwitowanie wpłaty wnioskodawca dołącza do podania lub przelewem na konto Gminy Świebodzice:

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

 BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

z dopiskiem: opłata skarbowa

Tryb odwoławczy:

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odmawia, na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonania wpisu do aktu małżeństwa, orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o przysługującym prawie zwrócenia się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Warto wiedzieć:

 • Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r, podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, które zostały wydane po 1 maja 2004 roku. Obejmuje Kraje Unii Europejskiej oprócz Danii.

Orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r. podlegają uznaniu przez sąd polski.

 •  Uznaniu podlegają również orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia w sprawach cywilnych, które zapadły w innych krajach z poza Unii Europejskiej, wszczętych po dniu 1 lipca 2009 r, mają wpływ na stan cywilny osób i podlegają wpisaniu do aktów stanu cywilnego na podstawie art. 1145-1149 Kodeksu postępowania cywilnego oraz umów dwustronnych.

Orzeczenia wydane przed 1 lipca 2009 r. podlegają uznaniu przez sąd polski.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ()
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.2224)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1044)
 • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r., dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE. L. z 2003 r, Nr 338, poz. 1)

Załączniki:

 

Wprowadził Administrator 28.01.2019 15:17:30
Opublikował Administrator 28.01.2019 15:17:30
Odpowiedzialny za treść Szymecka Aleksandra 28.01.2019 15:17:30
Zaktualizował Administrator 01.04.2019 20:01:26
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.