Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informator Interesanta » Urząd Stanu Cywilnego » Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Wymagamy:

 • Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu.
 • Odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pisemne upoważnienie do załatwiania sprawy.

Termin i sposób załatwienia:

 • bez zbędnej zwłoki
 • do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Zapłacisz:

 •  opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł
 •  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi,  wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej  – 17 zł

Opłatę można wnieść na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27.

Pokwitowanie wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

 

lub przelewem na konto Gminy Świebodzice:

                  ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

                podając w tytule przelewu: rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świebodzicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć:

 •  Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

1. osoba, której akt dotyczy

2. rodzice małoletniego dziecka

3. osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu stanu cywilnego innej osoby

4. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika

5. Osoba przebywająca za granicą może przedłożyć dokumenty za pośrednictwem konsula RP.

 • Wniosek składa sie do wybranego kierownika USC, natomiast osoby przebywające za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula .
 • Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
 • Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 • Zagraniczne odpisy aktu stanu cywilnego składane do transkrypcji nie posiadające wszystkich zapisów wymaganych polskim prawem podlegają uzupełnieniu, a w przypadku błędnych zapisów – sprostowaniu. Czynności te dokonuje się również na wniosek strony.
 • W przypadku transkrypcji aktu małżeństwa, jeżeli akt zagraniczny nie określa nazwiska jakie noszą małżonkowie, oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, obywatel polski może wpisać do podania lub złożyć do protokołu w momencie przedłożenia wniosku o wpisanie aktu do krajowego Rejestru Stanu Cywilnego (RSC), przed kierownikiem USC. Osoby przebywające za granicą oświadczenie mogą złożyć przed konsulem RP.
 • Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję aktu stanu cywilnego nie podlegają zwrotowi.
 • Wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Odpis zagraniczny wydany na druku wielojęzycznym nie wymaga tłumaczenia.
 • Jeżeli na terytorium RP nie ma tłumacza przysięgłego języka obcego, w którym sporządzono dokument zagraniczny, może on zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.2224)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

Załączniki:

 

Wprowadził Administrator 28.01.2019 15:29:11
Opublikował Administrator 28.01.2019 15:29:11
Odpowiedzialny za treść Szymecka Aleksandra 28.01.2019 15:29:11
Zaktualizował Administrator 01.04.2019 20:03:22
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.