Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informator Interesanta » Urząd Stanu Cywilnego » Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń

Wymagamy:
 •  Pisemnego wniosku, który winien zawierać: dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości). We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu.
 •  Osoba składająca wniosek osobiście w siedzibie USC winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.
Termin i sposób załatwienia:
 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych
 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie,
 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego w innych USC a przeniesionego już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie
 • Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w terminie do 10 dni roboczych.
 • Odpis aktu stanu cywilnego może być wydany: osobie, której dotyczy, jej wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi lub osobie, która wykaże interes prawny oraz uprawnionym instytucjom.
Zapłacisz:
 • opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego - 22 zł
 • opłata skarbowa za wydanie wielojęzycznego odpisu skróconego - 22 zł
 • opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego - 33 zł
 • opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby –    24 zł
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu
   z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu – 17zł
 • nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydane między innymi  w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, szkolnictwa.
Opłatę można wnieść na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego za pomocą terminala płatniczego lub w kasie  Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27 lub przelewem na konto Gminy Świebodzice: ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270
            podając w tytule przelewu: rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata                      skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony aktu urodzenia
            Andrzej Kowalski) Pokwitowanie wpłaty wnioskodawca dołącza do podania. 
 
            Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Świebodzice
kod SWIFT (BIC):GOPZPLPW
IBAN: PL 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270
Tryb odwoławczy:
 •  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świebodzicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Warto wiedzieć:
 •  Wykazanie Interesu prawnego następuje przez potwierdzenie, że żądanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia, można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.
 • Wnioski w niniejszej sprawie przyjmowane są:
  - osobiście w USC;
  - listownie przez operatora pocztowego,
  - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (adres        elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie głównej Biuletynu                Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach).
  - e-usługi Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego - za pomocą tej usługi uprawnione osoby mogą wnioskować o odpisy w wersji elektronicznej. Dokument będzie generowany bezposrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov
zakładka zaświadczenia i odpisy.
 
Pamiętaj! Odpis, który można uzyskać drogą eletroniczną, będzie miał moc prawna tylko w wersji eletronicznej.
 • Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2224)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.1044)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.2096)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2016r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030 z późn. zm.)
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1735).
Załączniki:

 

Wprowadził Administrator 28.01.2019 13:04:32
Opublikował Administrator 28.01.2019 13:04:32
Odpowiedzialny za treść Szymecka Aleksandra 28.01.2019 13:04:32
Zaktualizował Maciej Pawlak 19.05.2020 12:06:30
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.