Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2017 » Marzec 2017

Marzec 2017


<<< Poprzednie lata

ROK 2017        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


ZARZĄDZENIE Nr 843/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 9 , położonego w budynku przy ul. Siennej 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 844/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Świebodzice.


ZARZĄDZENIE Nr 845/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej


ZARZĄDZENIE Nr 846/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 847/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 848/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki nr 302/22 położonej w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice na rzecz Rzymsko -Katolickiej Parafii p. w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego przy ul. Mieszka Starego w Świebodzicach.


ZARZĄDZENIE Nr 849/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 850/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Osiedle .Sudeckie 3 E w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 851/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 8 , położonego w budynku przy ul. Osiedle Sudeckie 3 D w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 852/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 4 - 4A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 853/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw oświadczeń składanych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.


ZARZĄDZENIE Nr 855/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.


ZARZĄDZENIE Nr 856/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul.Kolejowej 17 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 857/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 121/2 i 121/4, położonymi w obrębie Pełcznica 2 w Świebodzicach, stanowiącymi własność Gminy Świebodzice, na nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym działki 172 położoną w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach, będącą własnością Pana Jacka Borowca zam. przy ul. Akacjowej 16 w Świebodzicach.


ZARZĄDZENIE Nr 858/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 634/2016 Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)


ZARZĄDZENIE Nr 860/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy


ZARZĄDZENIE Nr 861/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi w granicach działek nr 311/1;311/3 i 312 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.


ZARZĄDZENIE Nr 863/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 48 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 864/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 865/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 866/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 17 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 867/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.


ZARZĄDZENIE Nr 868/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2016rok.


ZARZĄDZENIE Nr 869/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego


ZARZĄDZENIE Nr 870/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017


ZARZĄDZENIE Nr 871/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziału wynoszącego 920/10000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Mikołaja Kopernika 15 w Świebodzicach.


ZARZĄDZENIE Nr 872/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 410/59 , przyległej do nieruchomości własnej osób fizycznych, położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 , stanowiącej własność Gminy Świebodzice , na rzecz właścicieli lokali w budynkach nr 45,45a i 47 zlokalizowanych na działkach nr 410/3;410/31 i 410/39 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach.


ZARZĄDZENIE Nr 873/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 18 , położonego w budynku przy ul. Os.Sudeckie 3 C w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 874/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.


ZARZĄDZENIE Nr 875/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.


Wprowadził Administrator 15.03.2017 14:21:03
Opublikował Administrator 15.03.2017 14:21:03
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.03.2017 14:21:03
Zaktualizował Administrator 09.04.2017 19:59:05
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.