Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2017 » Sierpień 2017

Sierpień 2017


<<< Poprzednie lata

ROK 2017        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


ZARZĄDZENIE Nr 991/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny


ZARZĄDZENIE Nr 992/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego , nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 13


ZARZĄDZENIE Nr 993/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 405/2, 406/6 i 406/9 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice


ZARZĄDZENIE Nr 994/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 9 , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 995/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. 3 Maja 22 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 996/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż , oddanie w użytkowanie wieczyste , w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania.


ZARZĄDZENIE Nr 997/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 998/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 999/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 1000/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 491/32 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej. położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice


ZARZĄDZENIE Nr 1001/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy budynku mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym, położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 B w Świebodzicach wraz z gruntem na którym ten budynek jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1002/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1003/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórska 12 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1004/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 30 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1005/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Młynarska 7 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1006/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 1,00 % stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Plac Jana Pawla II 3 , dla lokalu mieszkalnego , którego właścicielem są Państwo Elżbieta i Zdzisław Rogala , który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współużytkowanie wieczyste gruntu w działce nr 399/1 obręb Śródmieście 3 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


ZARZĄDZENIE Nr 1007/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Świebodzice.


ZARZĄDZENIE Nr 1008/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2017-2022.


ZARZĄDZENIE Nr 1009/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1010/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


ZARZĄDZENIE Nr 1011/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. ZGK Świebodzice sp. z o.o.


ZARZĄDZENIE Nr 1012/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.


ZARZĄDZENIE Nr 1013/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia z zasobów mieszkaniowych Gminy lokali mieszkalnych.


ZARZĄDZENIE Nr 1014/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.


ZARZĄDZENIE Nr 1015/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 14 , położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1016/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 1017/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 8 , położonego w budynku przy ul. Wałbrzyska 12 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 1018/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy


ZARZĄDZENIE Nr 1019/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1020/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1021/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1022/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1


ZARZĄDZENIE Nr 1023/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1024/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach ul. Strzegomska 30


ZARZĄDZENIE Nr 1025/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 1027/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 431/6 położonej w Świebodzicach przy ul. Mikołaja Kopernika, obręb Śródmieście 3 zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych nabywcy oraz zbycia na własność garażu na rzecz posiadacza nieruchomości.


ZARZĄDZENIE Nr 1028/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.


 

Wprowadził Administrator 03.08.2017 09:10:27
Opublikował Administrator 03.08.2017 09:10:27
Odpowiedzialny za treść Roman Rubnikowicz 03.08.2017 09:10:27
Zaktualizował Administrator 08.09.2017 11:28:43
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.