Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2017 » Styczeń 2017

Styczeń 2017


<<< Poprzednie lata

ROK 2017        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


ZARZĄDZENIE Nr 763/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 2 stycznia 2017r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu na realizacj zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania na rok 2017.
ZARZĄDZENIE Nr 765/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (w udziale) nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 482 , przyległej do nieruchomości własnej osób fizycznych i Gminy Świebodzice , położonej w Świebodzicach, przy ul. Bolesława Chrobrego 2 A- D , obręb Pełcznica 1.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania  wieczystego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 13.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany.

ZARZĄDZENIE Nr 768/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Juliusza Sowackiego 2 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany.

ZARZĄDZENIE Nr 769/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 A-D klatka C w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę, na której on jest usytuowany.

ZARZĄDZENIE Nr 770/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 stycznia 2017r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 772/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 12 stycznia 2017r.
 
w sprawie przyjcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice.
ZARZĄDZENIE Nr 773/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 18 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Bolesława Prusa 20 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany.
ZARZĄDZENIE Nr 774/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 18 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Leśna 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany.
ZARZĄDZENIE Nr 775/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 18 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 11 , położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 10 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę, na której on jest usytuowany.
ZARZĄDZENIE Nr 776/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 18 stycznia 2017r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 9 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 18 stycznia 2017r.
 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 24 stycznia 2017r.
 
w sprawie rozstrzygnicia drugiego etapu konkursu na realizacj zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania na rok 2017.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 25 stycznia 2017r.
 
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamwień realizowanych z udziałem środków unijnych o wartości szacunkowej nieprzekraczajcej równowartości kwoty 30.000 euro.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.
 
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z rozbudową i przebudową budynku Urzdu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.
 
w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.
ZARZĄDZENIE Nr 783/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Stawowej 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę, na której on jest usytuowany.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Os.WSK 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę, na której on jest usytuowany.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Plac Jana Pawa II 9 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę, na której on jest usytuowany.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Piaskowej 2 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie nabycia do zasobu Gminy Świebodzice nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 173 położonej w obrębie Pełcznica 1
w Świebodzicach.


BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste gruntu pod tym budynkiem położonego przy ul. Świdnickiej 19 w Świebodzicach
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem położonego przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Świebodzicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste gruntu pod tym budynkiem położonego przy ul. Świdnickiej 19 w Świebodzicach.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem położonego przy ul. Bolesława Prusa 6 w Świebodzicach.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach dziaek nr 736/3 i 736/4 przyległych do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach dziaek nr 736/5 i 736/8 przyległych do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 736/7 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 395/14 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 736/6 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice .

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 736/9 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 680/1 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb ródmiecie 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 680/2 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb ródmiecie 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.

 

Wprowadził Administrator 07.02.2017 17:55:57
Opublikował Administrator 07.02.2017 17:55:57
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.02.2017 17:55:57
Zaktualizował Administrator 07.02.2017 18:14:32
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.