Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2017 » Luty 2017

Luty 2017


<<< Poprzednie lata

ROK 2017        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


ZARZĄDZENIE Nr 800/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 801/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świebodzice na lata 2016-2020.


ZARZĄDZENIE Nr 802/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany umowy użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu użytkowego z dnia 29.11.1994 r. Rep.A Nr 5489/1994, położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 4 w Świebodzicach.


ZARZĄDZENIE Nr 803/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórska 26 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 804/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórska 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 805/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórska 36A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 806/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 807/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Kolejowa 18 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 808/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 3 A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


ZARZĄDZENIE Nr 809/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.


ZARZĄDZENIE Nr 810/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 811/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 238/3 i 237/2 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2, stanowiącej własność Gminy Świebodzice.


ZARZĄDZENIE Nr 812/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach działki nr 198/47 położonej w Świebodzicach , obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.


ZARZĄDZENIE Nr 813/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej ( podwórko) w granicach działki nr 475/9, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, w drodze przetargu


ZARZĄDZENIE Nr 814/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 815/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 816/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Gminy lokalu mieszkalnego


ZARZĄDZENIE Nr 817/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 83 /10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Ciernie 144 , dla lokalu mieszkalnego , którego właścicielem są Państwo Grażyna i Edward Sztandera, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współużytkowania wieczystego gruntu w działce nr 304/2 obręb Ciernie 4 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


ZARZĄDZENIE Nr 818/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Świebodzicach przy ul. Ciernie 144.


ZARZĄDZENIE Nr 819/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 9 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany


ZARZĄDZENIE Nr 820/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy


ZARZĄDZENIE Nr 821/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 10 , położonego w budynku przy ul. Polnej 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 822/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Rynek 27 B w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 823/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 17 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 824/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 825/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice


ZARZĄDZENIE Nr 826/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 10-10 a w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 827/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 12 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 828/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 8 , położonego w budynku przy ul. Os.Sudeckie 3 D w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


ZARZĄDZENIE Nr 841/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.


ZARZĄDZENIE Nr 842/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 357 /10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Strzegomskiej 8 dla nowo powstałego lokalu mieszkalnego nr 5 , zaadaptowanego z części wspólnych nieruchomości ( strych) przez Panią Anetę Śmieszną, oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 1105 obręb Śródmieście 3 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


 

Wprowadził Administrator 07.02.2017 18:02:27
Opublikował Administrator 07.02.2017 18:02:27
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.02.2017 18:02:27
Zaktualizował Administrator 15.03.2017 14:09:21
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.