Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2018 - 2023 » Rok 2018 » Grudzień 2018

Grudzień 2018


<<< Poprzednie lata

ROK 2018        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


 ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 418/9 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 4, stanowiącej własność Gminy Świebodzice.


 ZARZĄDZENIE Nr 46/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2037


 ZARZĄDZENIE Nr 45/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.


 ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania na rok 2019.


 ZARZĄDZENIE Nr 41/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.


 ZARZĄDZENIE Nr 40/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany składu KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE - Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach.


 ZARZĄDZENIE Nr 39/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 5 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 38/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 37 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie likwidacji drogi w granicach działki nr 296/3 połozonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiącej własnośc Gminy Świebodzice.


 ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Szkolna 25 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany .


 ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Młynarska 17-17A klatka "„17" w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 32/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice – zakup ekologicznego autobusu”.


 ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1.


 ZARZĄDZENIE Nr 30/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.


 ZARZĄDZENIE Nr 29/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie unieważnienia postępowania oraz uchylenia zarządzenia o powołaniu Komisji Przetargowej.


 ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. 3 Maja 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 27/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 12- 12 a klatka a w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 12 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Rynek 7 A w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 6 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.


 ZARZĄDZENIE Nr 22/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019.


 ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE - Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach".


 ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.


 ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.:„Przebudowa wraz rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach”.


 ZARZĄDZENIE Nr 18/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „REMONT ULICY ŚWIERKOWEJ W ŚWIEBODZICACH” – ETAP II.


 ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania na rok 2019.


 ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 10 , położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 28 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 15/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 12 - 12 A klatka 12 na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 14/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 6 , położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


Wprowadził Administrator 06.12.2018 13:40:59
Opublikował Administrator 06.12.2018 13:40:59
Odpowiedzialny za treść Rubnikowicz Roman 06.12.2018 13:40:59
Zaktualizował Administrator 07.01.2019 15:11:35
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.