Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Wybory i referenda » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU CZŁONKÓW

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pierwsze posiedzenie i szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. odbędzie się

3 października 2019 r. w sali Miejskiego Domu Kultury ul. Wolności 13
w Świebodzicach o godzinie 15:00

Jest to spotkanie obowiązkowe. W związku z wykonywaniem zadań przysługuje Państwu do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (w trakcie spotkania otrzymacie Państwo stosowne zaświadczenie).
Proszę zabrać ze sobą numer rachunku bankowego, na który przekażemy Państwu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej.W imieniu Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
Urzędnik Wyborczy w Świebodzicach Paulina Sorota
Wprowadził Administrator 26.09.2019 14:22:07
Opublikował Administrator 26.09.2019 14:22:07
Odpowiedzialny za treść Administrator 26.09.2019 14:22:07

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości m. Świebodzice
 
DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 280/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionych członków, z powodu zrzeczenia się:
1.
Roksana Malwina Jamrozik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
2.
Anna Maria Koryciarz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:
1.
Jolanta Teresa Bartnikowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
2.
Jadwiga Zaremba, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Świebodzice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

Uchwała NR 15/2019

Okręgowej Kosmisji Wyborczej w Wałbrzychu

z dnia 10 października 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania oraz na zastosowanie urny pomocniczej we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej w domach pomocy społecznej dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Poslkiej i do Senatu Rzeczypsopolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 270/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 10 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w mieście Świebodzice
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Oliwia Kanik, zgłoszony przez KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ, zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1.
Dorota Agnieszka Heinz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego) zam. Świebodzice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 256/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 9 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Świebodzice
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Arkadiusz Księżopolski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1.
Katarzyna Teresa Boczula-Kozuń, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 253/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 8 października 2019 r.
 
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Świebodzice
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 i pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Iwona Arletta Siebielec, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:
1.
Klaudia Paulina Zyska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:
1.
Roksana Malwina Jamrozik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
2.
Anna Maria Koryciarz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 225/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 1 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Justyna Marta Plecety, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jaworzyna Śląska
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1.
Grzegorz Franciszek Plecety, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Jaworzyna Śląska
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 224/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 1 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Małgorzata Bielawska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1.
Piotr Adam Solarek, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (uzupełnienie składu), zam. Wałbrzych
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

DWB-5720-1/2019
POSTANOWIENIE NR 223/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 1 października 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1.
Grażyna Wesołowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1.
Krystyna Salwowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

 ZARZĄDZENIE Nr 308/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 24 września 2019 r
.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Świebodzice w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.


POSTANOWIENIE NR 209/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 199/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Miasta Świebodzice.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                  
 
                                                                          Komisarz Wyborczy
                                                                              w Wałbrzychu I
                                                                        /-/ Dariusz Pająk
Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 209/2019 Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu I z dnia 27 września 2019 r.
 
 
M. Świebodzice
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
Termin: 3 października 2019 r. o godz. 15:00

 

 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu świdnickiego, powiatu wałbrzyskiego, w mieście na prawach powiatu Wałbrzychu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 220 do postanowienia.
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

 

 
W związku z rezygnacją złożoną przez kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr.15, uchyla się Informację Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 13 września 2019 r.
 
dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 

 

Informacje o sposobie głosowania

Informacje o sposobie głosowania - SEJM RP

Informacje o sposobie głosowania - SENAT RP

 


zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 

 

Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.