Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Zarządzenia Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2018 » Wrzesień 2018

Wrzesień 2018


<<< Poprzednie lata

ROK 2018        miesiąc:  |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|


 ZARZĄDZENIE Nr 1428/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


 ZARZĄDZENIE Nr 1427/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.
 

sprawie ustalenia rabatów przy sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Świebodzice.


 ZARZĄDZENIE Nr 1426/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Świebodzice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


 ZARZĄDZENIE Nr 1425/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2037.


 ZARZĄDZENIE Nr 1424/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.


 ZARZĄDZENIE Nr 1423/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


 ZARZĄDZENIE Nr 1422/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie obniżenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie Gminy Świebodzice.


 ZARZĄDZENIE Nr 1421/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.


 ZARZĄDZENIE Nr 1420/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE – „Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów”.


 ZARZĄDZENIE Nr 1418/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Granicznej 14 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1417/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 12 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1410/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenie nr 1213/2014 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 13 października 2014 r w sprawie utworzenia wykazu budynków , w których lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Świebodzice wyłączono ze sprzedaży.


 ZARZĄDZENIE Nr 1409/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu niemieszkalnego L-1 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1408/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 37 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1407/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 11 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1406/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 4 /10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Świdnickiej 46 dla lokalu mieszkalnego nr 5 , który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasność gruntu w działce nr 641/12 obręb Śródmieście 3 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


 ZARZĄDZENIE Nr 1405/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 17/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Świnickiej 46 , dla lokalu mieszkalnego Nr 8 , który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 641/12 obręb Śródmieście 3 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


 ZARZĄDZENIE Nr 1404/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 23/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Świnickiej 46 , dla lokalu mieszkalnego Nr 7 , który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 641/12 obręb Śródmieście 3 , na której usytuowana jest ta nieruchomość.


 ZARZĄDZENIE Nr 1403/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wydzielenia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy, z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny.


 ZARZĄDZENIE Nr 1402/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Bolesława Prusa 16 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1401/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Spokojna 1 C w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1400/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Wolności 41 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1399/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Zamkowa 1 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.


 ZARZĄDZENIE Nr 1398/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 198/24 położonej w Świebodzicach , obręb Śródmieście 3.


 ZARZĄDZENIE Nr 1397/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 292/5, 296/3 i 475/60 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiącej własność Gminy Świebodzice.


 ZARZĄDZENIE Nr 1394/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


 ZARZĄDZENIE Nr 1392/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


 ZARZĄDZENIE Nr 1391/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 Niezapominajka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


 ZARZĄDZENIE Nr 1390/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


 ZARZĄDZENIE Nr 1389/2018
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Wprowadził Administrator 05.09.2018 09:52:04
Opublikował Administrator 05.09.2018 09:52:04
Odpowiedzialny za treść Rubnikowicz Roman 05.09.2018 09:52:04
Zaktualizował Administrator 16.10.2018 09:34:16
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.