Zdjęcie
Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informacje o środowisku » Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Drukuj

ul. Stefana Żeromskiego,  pok.3-3A, tel.: 74 666 98 15, 74 666 98 16


Informacja
29.03.2018

Informujemy, że w roku 2017 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 19 %, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 21 %, a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.

więcej »


Podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów
24.01.2018

Informujemy, że w roku 2018 podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świebodzice jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.

więcej »


Informujemy, że w roku 2016 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0,0 %, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19 %, a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.


Informujemy, że w roku 2017 podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świebodzice jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.


Informujemy, że w roku 2016 podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świebodzice jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.


Informujemy, że w roku 2015 r osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0,0 %, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 17 % a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.


Informujemy, że w roku 2014 r osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 0,0 %, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 19,3 % a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.


Informujemy, że w roku 2013 r osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł: 62,68 %, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 12,18 % a poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.


Informujemy, że podmiotem wyłonionym w przetargu, odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świebodzice jest ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, ZGK Świebodzice Sp. z o.o. zagospodarowuje w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Świdnicy, Zawiszów 5.


Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny są przekazywane do podmiotów posiadających stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiania odpadów.


WAŻNE
Informujemy, że do czasu rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice” obowiązek odbioru odpadów komunalnych realizuje ZGK Świebodzice Sp. z o. o., ul. Strzegomska 30 w Świebodzicach.
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów przez osoby fizyczne na terenie miasta działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.


WAŻNE

  1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do dnia 30 marca 2013 r. w ZGK przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.
  2. Właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych z inną firmą niż ZGK Świebodzice muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy, aby uniknąć podwójnych opłat (jedną- na rzecz gminy, drugą- wynikającą z zawartej umowy).

Wypowiedzenie umowy należy złożyć u przedsiębiorcy odbierającego Państwa odpady najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r.


Pliki do pobrania

USTAWA z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY

Informacja o znajdujących się na terenie gminy Świebodzice punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Oświadczenie o zagospodarowywaniu odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach lub biogazowniach rolniczych

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

Regulaminu PSZOK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice za rok 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice za rok 2017

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
w Świebodzicach
dot. gospodarki odpadami komunalnymi

  NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXX/172/2012 07.11.2012 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
2. XXX/173/2012 07.11.2012 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. XXX/174/2012 07.11.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice
4. XXXI/180/2012 21.11.2012 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice
5. XXXI/181/2012 21.11.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
6. XXXI/182/2012 21.11.2012 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
7. XXXI/183/2012 21.11.2012 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Świebodzice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
8. XXXII/187/2012 13.12.2012 wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
9. XXXII/188/2012 13.12.2012 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
10. XXXII/189/2012 13.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzice.
11. XXXIX/229/2013 04.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Świebodzice
12. XLI/241/2013 11.07.2013 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice.
13. XLII/247/2013 13.09.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
14. XLVI/274/2013 27.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
15. XI/64/2015 28.09.2015 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice
16. XI/65/2015 28.09.2015 wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
17. XIII/77/2015 27.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice.
18. XIII/78/2015 27.10.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
19. XXII/152/2016 28.06.2016 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice,
20. XXII/153/2016 28.06.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzice,
21.

XXII/154/2016

28.06.2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 

Wprowadził Administrator 30.01.2017 13:06:02
Opublikował Administrator 30.01.2017 13:06:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 30.01.2017 13:06:02
Zaktualizował Administrator 27.04.2018 09:04:50
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.