Zdjęcie
Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Drukuj
INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
Pierwsze posiedzenie i szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. odbędzie się 
 
14 maja 2019 r.
w sali Miejskiego Domu Kultury ul. Wolności 13 w Świebodzicach
o godzinie 15:00
 
Jest to spotkanie obowiązkowe. W związku z wykonywaniem zadań przysługuje Państwu do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (w trakcie spotkania otrzymacie Państwo stosowne zaświadczenie).
 
Proszę zabrać ze sobą numer rachunku bankowego, na który przekażemy Państwu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej.
 
W imieniu Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
Urzędnik Wyborczy w Świebodzicach
Paulina Sorota

POSTANOWIENIE NR 172/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2019 r.
26.06.2019

POSTANOWIENIE NR 172/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 26 czerwca 2019 r. 
 
w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt. 3 oraz 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia co następuje: 
§ 1. 
Rozwiązuje się wszystkie powiatowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań. 
§2. 
Rozwiązuje się wszystkie miejskie i gminne komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań. 
§ 3. 
Rozwiązuje się wszystkie obwodowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I: 
1. do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań; 2. do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań. 
4. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego urzędu gminy. 
 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
/-/ Sebastian Kowalski

 

więcej »


POSTANOWIENIE NR 172/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2019 r.
26.06.2019

POSTANOWIENIE NR 172/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozwiązania powiatowych, miejskich, gminnych a także obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodach powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 167 § 1 pkt. 3 oraz 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia co następuje:
§ 1.
Rozwiązuje się wszystkie powiatowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań.
§ 2.
Rozwiązuje się wszystkie miejskie i gminne komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań.
§ 3.
Rozwiązuje się wszystkie obwodowe komisje wyborcze z obszaru działalności Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I:
1. do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań;
2. do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie, powołane w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w związku z zakończeniem wykonywania przez nie ustawowych zadań.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego urzędu gminy.
 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
/-/ Sebastian Kowalski

więcej »


POSTANOWIENIE NR 137/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
22.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 137/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 21 maja 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Tomasz Zygmunt Nowak, zgłoszony przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Ewelina Agata Łada, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 124/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
20.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 124/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Małgorzata Izabela Faściszewska, zgłoszona przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Patrycja Monika Apołenis, zgłoszona przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 111/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
16.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 111/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 15 maja 2019 r.
 
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu nr 76/2019 Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Koryguje się oczywiste omyłki pisarskie w załącznikach do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I nr 76/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Świebodzice:
 
1. w załączniku nr 5, w pozycji 8:
było:
Ryszard Solwowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
jest:
Ryszard Salwowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
2. w załączniku nr 11, w pozycji 2:
było:
Izabela Sylwia Dib-Dakkak, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA, zam. Świebodzice
jest:
Izabela Sylwia Dib Dakkak, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA, zam. Świebodzice
 
§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 108/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
15.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 108/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 14 maja 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Michał Kornel Sierżant, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA, zam. Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Damian Krzysztof Martynoga, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez
Komisarza Wyborczego), zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 106/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
15.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 106/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 14 maja 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Wioletta Alicja Adamczyk, zgłoszona przez KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Jolanta Maliborska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
(uzupełnienie składu), zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 104/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
10.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 104/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 10 maja 2019 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Świebodzice
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
 
1. Józef Kosowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam.
Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
 
1. Jolanta Teresa Bartnikowska, zgłoszona przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


POSTANOWIENIE NR 99/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
09.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 99/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10
w mieście Świebodzice
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w mieście
Świebodzice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
 
1. Seweryn Sebastian Brzozowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Świebodzice
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
 
1. Anna Wójciuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL
SLD .N ZIELONI, zam. Świebodzice
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »


Postanowienie 76/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
06.05.2019

DWB-5740-2/2019
POSTANOWIENIE NR 76/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Świebodzice
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I postanawia, co
następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby
wymienione w załącznikach nr 1 – 16 do postanowienia.
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I
/-/ Dariusz Pająk

więcej »

1 2 »
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.