Zdjęcie
Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » OŚWIATA » Aktualności

Aktualności

Drukuj

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 18,
tel.: 74 666 95 11 , 74 666 95 12, 74 666 95 13


Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

W kwietniu rusza rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miejską w Świebodzicach.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od 03.04.2017 r. do 25.05.2017 r.

 • Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzone od 03.04.2017 r. do 29.05.2017 r.

1.    REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

28 marca 2017 r. Rada Miejska Świebodzice podjęła uchwałę Nr XXXI/218/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Świebodzice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się lub studiują w systemie dziennym - 10 punktów;

 2. deklaracja rodziców/prawnych opiekunów o korzystaniu z usług przedszkola przez kandydata w czasie przekraczającym 8 h dziennie – 9 punktów;

 3. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny do którego prowadzona jest rekrutacja – 8 punktów;

 4. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej 7 punktów;

 5. zgłoszenie przez rodziców/prawnych opiekunów jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci – 6 punktów.

2) REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 03.04.2017 r. do 21.04.2017 r.

28 marca 2017 r. Rada Miejska Świebodzice podjęła uchwałę Nr XXXI/219/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice

Kryteria są następujące:  

1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 punktów,

2. co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący pracuje (prowadzi działalność gospodarczą) w obwodzie tej szkoły.

3. na terenie obwodu tej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający – 7 punktów. rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego/prawnego opiekuna w sprawowaniu opieki nad kandydatem. - 5 punktów.

Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Świebodzice .


 

Wprowadził Administrator 01.02.2017 14:56:34
Opublikował Administrator 01.02.2017 14:56:34
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.02.2017 14:56:34
Zaktualizował Administrator 06.11.2017 07:46:48

Kwota dotacji na rok 2017

Zgodnie z art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Gmina Świebodzice ogłasza podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów.

 

Podstawowa miesięczna kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

Przedszkole Niepubliczne

642,39 zł

397

Inne formy wychowania przedszkolnego

642,39 zł

397

Gimnazjum

796,26 zł

415

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu aktualizacji.

 Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 - I aktualizacja

 Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 -  (korekta II)

 Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 -   II aktualizacja


Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 – I aktualizacja (korekta)

 

Na podstawie art. 78c ust. 3 i art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017:

I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji

Miesięczna kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

1

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

 

8.518,21 zł

709,85 zł

397

Uwaga:

 1. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świebodzice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

 2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świebodzice w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

II. Gimnazja

Niepubliczne szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauk, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Świebodzice w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj:

Lp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji

Miesięczna kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

1

Podstawowa kwota dotacji dla gimnazjów niepublicznych

9.553,69

796,14 zł

415

Korekta aktualizacji obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

Wprowadził Administrator 06.11.2017 07:47:06
Opublikował Administrator 06.11.2017 07:47:06
Odpowiedzialny za treść Administrator 06.11.2017 07:47:06
Zaktualizował Administrator 06.11.2017 07:56:27
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.